Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Sprawdzanie poprawności PDF/A

Sprawdzanie poprawności PDF/A

 1. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

    Dokumenty PDF mogą być odpowiednie do archiwizacji. One mogą być przeszukiwalne, niezależne od urządzenia i niezależne. Jednak, gdy plik posiada rozszerzenie .PDF nie oznacza to, że będzie on archiwizowalny.

  Solid PDF Tools umożliwia konwertowanie plików PDF do PDF/A, sprawdzanie ich poprawności ze specyfikacją ISO 19005-1 PDF/A.
 2. Dlaczego PDF/A jest doskonały do archiwizacji.

    Dokumenty PDF są bardzo elastyczne i mogą zawierać wiele różnych informacji o danych i formatowaniu. Jednak, chociaż niektóre funkcje są wymagane do dokładnego zarchiwizowania dokumentów, inne nie są dobre do tego celu.

  Konwertowanie dokumentów PDF do PDF/A i sprawdzanie ich poprawności dla specyfikacji ISO 19005-1 jest niezbędne do zapewnienia, że będą one mogły być wyświetlone i funkcjonować w taki sam sposób w przyszłości, jak i dzisiaj.
 3. Zgodność z ISO 19005-1.

    Podczas konwertowania plików PDF do PDF/A, Solid PDF Tools możne naprawić, wiele typowych problemów, które uniemożliwiłyby zachowanie zgodności z ISO 19005-1.

  Niektóre z problemów, które mogą zostać naprawiane automatycznie:
  • Problemy struktury pliku
   Kompresja strumienia, korekta zakończenia pliku, usuwanie zewnętrznych plików, usuwanie opcjonalnej zawartości.
  • Niezależne urządzenie przestrzeni kolorów
   Zastępowanie RGB i osadzanie profilu OutputIntent.
  • Brakujące lub niepoprawnie osadzone czcionki
   Pełna weryfikacja i zastępowanie za pomocą osadzonych czcionek.
  • Niezgodność metadanych
   Naprawianie metadanych i synchronizowanie ze słownikiem informacji dokumentu.
  • Niespójne adnotacje
   Usuwanie zabronionych adnotacji takich jak audio i wideo, naprawianie źle sformułowanych właściwości w dozwolonych adnotacjach.
  • Zabronione akcje
   Wykluczanie zabronionych akcji takich jak JavaScript i ImportData.
 4. Bądź pewny, że dokumenty są archiwizowalne.

    Nie można stwierdzić, czy dokument PDF jest odpowiedni do archiwizacji tylko przeglądając go w przeglądarce dokumentów PDF. Nawet gdyby to było możliwe, to prawdopodobnie byłoby niepraktyczne dla większości ludzi, by ręcznie przeglądać każdy dokument, aby sprawdzić, że to jest archiwum zgodne z PDF/A.

  Solid PDF Tools umożliwia pracę z wieloma plikami PDF, konwertowaniu ich do PDF/A i sprawdzeniu ich zgodności ze specyfikacją ISO 19005-1. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że dokumenty będą wyświetlane poprawnie w przyszłości.

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone