Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) OCR dla wyszukiwania

OCR dla wyszukiwania

 1. OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu).

    Gdzie spojrzysz, to komputery są wszędzie. Jednak papierowe dokumenty nie przeminęły. Przechowywanie, znajdowanie i korzystanie z papierowych dokumentów niepotrzebnie wydłuża czas pracy. Organizacje często skanują dokumenty i przechowują je jako pliki PDF.

  Przechowywanie dokumentów jako plików PDF rozwiązuje tylko problem ich fizycznego magazynowania. Skanowanie i zastosowanie OCR (optycznego rozpoznawania tekstu) do dokumentów rozwiązuje wiele problemów związanych z papierowymi dokumentami i wprowadza dodatkową korzyść w postaci możliwości ich łatwego przeszukiwania.

  Solid PDF Tools przy użyciu OCR, pozwala na utworzenie i zastosowanie wyszukiwalnej warstwy tekstu w zeskanowanych dokumentach. Ta warstwa OCR ułatwia ich indeksowanie i archiwizowanie, dzięki czemu można szybko wyszukiwać w nich potrzebne informacje.
 2. Automatyczne stosowanie OCR.

    Podczas skanowania dokumentów do PDF przy użyciu Solid PDF Tools można automatycznie zastosować wyszukiwalną warstwę tekstu. Skanery z automatycznym podajnikiem dokumentów są obsługiwane i Solid PDF Tools może obsługiwać, w zależności od potrzeb, zarówno jednostronne jak i dwustronne dokumenty
 3. Zastosowanie OCR do istniejących zeskanowanych dokumentów PDF.

    Istniejące zeskanowane dokumenty PDF mogą być zbiorczo konwertowane na wyszukiwalne dokumenty PDF/A
 4. Przeszukiwanie PDF w programie Adobe Reader.

    Można użyć aplikacji, takich jak Adobe Reader do wyszukiwania tekstu w dokumentach PDF. Inne aplikacje mogą indeksować dokumenty, co umożliwia wyszukiwanie tekstu między wieloma zarchiwizowanymi dokumentami PDF

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone