Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Konwertowanie PDF do HTML

Konwertowanie PDF do HTML

 1. Easily Convert PDFs to HTML.

    Solid PDF Tools uses advanced document reconstruction to convert PDFs into formatted W3C compliant XHTML. Simply:
  1. Open your PDF file in Solid PDF Tools
  2. Select Convert to HTML
  3. Convert!
  Document formatting is recognized to handle columns, headers and footers and graphics and images.
 2. Easy Conversions.

    Right-Click functionality in Solid PDF Tools allows you to quickly convert a single page or multiple pages of content to HTML. Using the Pages Pane select the page or pages to be converted using Ctrl+Click or Shift+Click. Then, Right-Click and select "Convert to HTML"...
 3. Confirm Pages to be Converted.

    Confirm or change the pages to be converted with Solid PDF Tools and select your desired "Conversion Settings"...
 4. Set your HTML Conversion Options.

    Decide if you want to include or exclude images in your HTML file created by Solid PDF Tools. You can also specify the image format type and maximum width of images.
 5. Using Optical Text Recovery to Convert Scanned Pages.

    If converting a scanned page, select the options you want to use to OCR (optical character recognition) the PDF with Solid PDF Tools.
 6. Conversion Progress Indicator.

    The progress indicator in Solid PDF Tools will alert you to any problems encountered during the conversion process...
 7. Viewing Your Converted File.

    By default, your converted file will be displayed in your browser. Converted files are saved as .htm documents.

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone