Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid PDF Tools Video Tutorials

Getting Started with Solid PDF Tools:

Take the Tour.

Get started with our short 4 minute tour of Solid PDF Tools new user interface.
Dowiedz się więcej...

Download and Trial.

This tutorial guides you through downloading and installing a trial version of Solid PDF Tools.
Dowiedz się więcej...

Unlock Solid PDF Tools.

This short tutorial shows you how you can unlock Solid PDF Tools after purchasing a license.
Dowiedz się więcej...

Troubleshooting.

This tutorial shows you how to use our diagnostic and support Solid PDF Tools.
Dowiedz się więcej...

Printing.

This tutorial shows you how to print from Solid PDF Tools.
Dowiedz się więcej...   

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja:

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
Dowiedz się więcej... Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu. Dowiedz się więcej...

PDF to PowerPoint Converter.

Advanced document reconstruction converts PDFs to PowerPoint presentation files. Office Open XML .pptx filter. Converts PDF to PowerPoint without requiring Microsoft® PowerPoint to be installed.
Dowiedz się więcej... Selektywne pozyskiwanie. Wybór konkretnej zawartości, która ma zostać bezpośrednio przekonwertowana z pliku PDF do dokumentu Word. Zachowanie układu strony, formatowania i stylów. Dowiedz się więcej...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Dowiedz się więcej...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Dowiedz się więcej...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Dowiedz się więcej...

Konwersja do HTML.

Kowertuj pliki PDF do wysokiej jakości HTML z zachowaniem przepłuwu tekstu, stylów, tabel oraz hiperłączy.
Dowiedz się więcej...

Skanowanie do Word.

Skanuj papierowe dokumenty do odpowiednio sformatowanych, edytowalnych dokumentów Word używając Solid OCR.
Dowiedz się więcej... Poprawa zeskanowanego PDF. Konwersja zapisanych wcześniej zeskanowanych plików PDF do poprawnie sformatowanego, edytowalnego dokumentu Word. Dowiedz się więcej...

Tworzenie PDF:

Skanowanie do PDF. Możesz skanować papierową dokumentację bezpośrednio o plków PDF/A-1b. Dzięki aplkacji OCR możliwe będzie wyszukiwanie tekstowe. Dowiedz się więcej... Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF. Dowiedz się więcej...
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF. Dowiedz się więcej... Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF. Dowiedz się więcej...

Archiwizacja:

PDF to PDF/A Converter.

Convert existing normal or image PDF files into fully searchable ISO 19005-1 and ISO 19005-2 compliant archivable documents.
Dowiedz się więcej... Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy. Dowiedz się więcej...

TIFF to PDF Converter.

Convert legacy scanned TIFF documents into fully searchable and archivable PDF/A documents.
Dowiedz się więcej...

OCR for Search.

Add searchable text layer. Easy for indexing and archiving legacy and paper documents.
Dowiedz się więcej...

Advanced Document Reconstruction:

Jakość konwersji. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianiu przekonwertowanych plików Word. Dowiedz się więcej...

Solid OCR.

High quality Optical Character Recognition in 13 languages for reconstructing scanned pages as editable documents.
Dowiedz się więcej...
Pozyskiwanie tabel. Udoskonalone pozyskiwanie tabel z obramowaniem lub bez, i zapis ich jako obiektów w dokumentach Word wraz z zachowaniem formatowania. Dowiedz się więcej... Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami. Dowiedz się więcej...
Nagłówki i stopki. Dostępne są zaawansowane opcje konwerowania lub usuwania nagłówków i stopek. Dowiedz się więcej...

Document Properties.

This tutorial shows you how to edit document properties in your PDF with Solid PDF Tools.
Dowiedz się więcej...

Przykłady konwersji - PDF do Worda
W tym dziale znajdują się przykłady plików PDF przekonwertowanych na dokumenty Microsoft® Word. Pokazujemy w ten sposób jak zachować formatowanie dokumentu podczas konwersji pliku PDF, i jednocześnie sprawić by praca z nowym dokumentem Word była prosta i przyjemna.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone