Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Zmiana układu stron

Zmiana układu stron

 1. Zmiana układu stron.

    Możesz teraz dokonać więcej zmian w dokumentach PDF niż kiedykolwiek przedtem! Z Solid PDF Tools można łatwo zmienić układ stron w dokumentach PDF po prostu przeciągając i upuszczając wybraną stronę.
 2. Przenoszenie strony.

    Otwórz dokument PDF w Solid PDF Tools, następnie kliknij i przeciągnij stronę... pojawi się znacznik wskazujący miejsce, w które strona zostanie przeniesiona po zwolnieniu przycisku myszy...
 3. Kopiowanie stron.

    Czy można skopiować stronę zamiast przenosić ją? Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania strony, a wybrana strona zostanie skopiowana...
 4. Pionowa zakładka grupy.

    Pionowa zakładka grupy w Solid PDF Tools umożliwia jednoczesne otworzenie i pracę z wieloma dokumentami PDF. Aby to zrobić, otwórz dwa dokumenty PDF w Solid PDF Tools, kliknij przycisk Nowa pionowa zakładka grupy, a następnie kliknij przycisk Strony w obu dokumentach PDF...
 5. Wykorzystanie pionowej zakładki grupy.

    Poszczególne strony każdego dokumentu PDF staną się widoczne. Teraz można przeciągać i upuszczać strony z jednego do drugiego dokumentu PDF. Domyślną operacją jest kopiowanie strony. Jeśli chcesz przenieść stronę z jednego do drugiego PDF, to po prostu wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, podczas przeciągania strony...
 6. Praca z wieloma stronami.

    Czy trzeba ograniczać się do pracy z jedną stroną? Wybierz zakres stron w Solid PDF Tools i następnie możesz według potrzeb usunąć, skopiować lub przenieść je. Kliknij prawym przyciskiem myszy na jedną z wybranych stron, aby uzyskać dostęp do wyboru poleceń.

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone