Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Skanowanie do PDF

Skanowanie do PDF

 1. Skanowanie do PDF.

    Solid PDF Tools oferuje wydajne funkcje skanowania. Skanowanie wielu stron do jednego lub wielu dokumentów PDF, aby skanowanie wielu stron przebiegało szybko umożliwia użycie automatycznego podajnika dokumentów oraz pozwala zastosować OCR, by można było utworzyć wyszukiwalną warstwę tekstu w zeskanowanych dokumentach PDF.
 2. Rozpoczęcie pracy.

    Aby utworzyć dokument PDF ze skanera, otwórz Solid PDF Tools i kliknij przycisk Skanuj do PDF...
 3. Funkcje skanowania.

    Zakładka "Skanowanie" umożliwia wybór funkcji, które najlepiej będą odpowiadać potrzebom użytkownika...
 4. Funkcje tekstu.

    Zakładka "Tekst" pozwala wybrać utworzenie wyszukiwalnej warstwy tekstu (Office 2003 lub nowszy) i automatyczny obrót skanowania. Możliwość przeszukiwania tekstu umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji w dokumencie.
 5. Funkcje wyjściowe PDF.

    Ustaw wyjściowe opcje utworzonego dokumentu PDF jak: Otwórz, Zapisz lub Otwórz i zapisz. Można nakazać Solid PDF Tools, aby zapisał nowy plik w określonej lokalizacji na komputerze i można automatycznie przypisać nazwę plikowi...
 6. Skanowanie dokumentu.

    Kliknięcie przycisku "Skanuj" otworzy panel postępu skanowania...
 7. Podgląd.

    Po zeskanowaniu dokumentu można kontynuować skanowanie, albo można wykadrować, obrócić lub odrzucić skan...
 8. OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu).

    Skanowanie papierowego dokumentu wytwarza plik obrazu. Aby przeszukać zeskanowany plik używając kluczowych słów lub fraz, musi być zastosowana dająca się przeszukiwać warstwa tekstu. Funkcja OCR (optycznego rozpoznawania tekstu) w Solid PDF Tools umożliwia dodanie wyszukiwalnej warstwy tekstu, dzięki czemu dokumenty stają się znacznie bardziej przydatne, niż kiedykolwiek dotąd.
 9. Końcowy wynik.

    Dokument PDF zostanie wyświetlony w interfejsie użytkownika Solid PDF Tools, gdzie można wyszukiwać kluczowe słów i frazy, dodać znak wodny do wszystkich stron lub określonej strony, zmienić układ strony, połączyć inne dokumenty PDF z nowym plikiem i dużo więcej.

Więcej przewodników
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone