Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Jakość konwersji PDF do Word

Jakość konwersji PDF do Word

 1. Acrobat® vs. Solid PDF Tools.

    Chociaż program Adobe® Acrobat jest niezwykle potężnym programem z wieloma zaawansowanymi funkcjami, to zdolność jego konwersji PDF do Worda blaknie w porównaniu z możliwościami Solid PDF Tools. Oznacza to zazwyczaj, że dokument konwertowany przez Solid PDF Tools można znacznie łatwiej edytować i zmieniać jego przeznaczenie. Oto kilka przykładów, w którch wyniki naszej konwersji są lepsze:
  • Kompleksowa obsługa układu dokumentu
  • Zaawansowane rozpoznawanie tabel
  • Wyrafinowane wykrywanie nagłówków i stopek
  • Zachowywanie hiperłączy
  • Oddzielanie tekstu z grafiki
  • Oddzielanie obrazów z różnych obiektów
  • Konwersja obróconego tekstu
  • Mniejsze rozmiary plików
  • Justowanie tekstu
 2. Justowanie tekstu.

    Solid PDF Tools zachowuje oryginalne justowanie tekstu z dokumentu PDF, zaś Adobe® nie zachowuje justowania tekstu z oryginalnego dokumentu. Adobe zazwyczaj stosuje wyrównanie tekstu do lewej.
 3. Obrócony tekst.

    Solid PDF Tools konwertuje obrócony tekst do edytowalnego tekstu zachowując jego formatowanie. Obrócony tekst w konwersji Adobe® nie jest poprawnie sformatowany i najczęściej jest pezekształcony w obraz lub usunięty.
 4. Listy i obsługa punktorów.

    Solid PDF Tools zachowuje integralność formatowania w punktowanych i numerowanych listach tekstu. Konwersja Adobe traci format punktowanych i numerowanych list, i często tekst jest zawijany niepoprawnie.
 5. Rozdzielenie tekstu i grafiki.

    Solid PDF Tools konwertuje tekst i grafikę z dokumentu PDF oddzielnie. To ułatwia edycję lub zmianę grafiki i tekstu. Konwersja Adobe zwykle łączy zmieszaną grafikę z tekstem w jedną pojedynczą grafikę. To powoduje utratę możliwości zmienienia tekstu.

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone