Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Solid PDF Tools: skanuj, utwórz lub konwertuj. Wygodne tworzenie łatwych w przeszukiwaniu i wygodnych w archiwizacji dokumentów PDF/A (zgodnych z normą ISO 19005-1) Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu

Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu

 1. Easily Convert PDFs to Plain Text.

    Solid PDF Tools uses advanced document reconstruction technology to extract flowing text content from PDF documents. Simply:
  1. Open your PDF file in Solid PDF Tools
  2. Select Convert to Text
  3. Convert!
  Document formatting is recognized to handle columns, remove headers and footers and remove graphics and images.
 2. Quick and Easy Extraction.

    Right-Click functionality in Solid PDF Tools allows you to quickly convert a single page or multiple pages of content to plain text. Using the Pages Pane select the page or pages to be converted using Ctrl+Click or Shift+Click. Then, Right-Click and select "Convert to Text"...
 3. Confirm Pages to be Converted.

    Confirm or change the pages to be converted with Solid PDF Tools and select your desired "Conversion Settings"...
 4. Saving Your File.

    Select the target folder on the options dialog where you'd like Solid PDF Tools to save your converted file to...
 5. Using Optical Text Recovery to Convert Scanned Pages.

    If converting a scanned page, select the options that best meet the quality of your PDF document.
 6. Maximum Characters Per Line.

    Specifying the maximum number of characters per line will make your new plain text document easier to read. The default setting is 100 characters per line in Solid PDF Tools.
 7. Viewing Your Converted File.

    By default, your converted pages will display in your plain text editor.

Więcej przewodników
Skanowanie do PDF
PDF do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja TIFF do PDF
OCR dla wyszukiwania
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone