Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.Сканиране във формат PDF

Сканиране във формат PDF

 1. Сканиране в PDF.

    Solid PDF Tools предлага много възможности за работа със скенер. Сканиране на страници в един или повече PDF документа, използване на автоматично подаване на документа за сканиране за бърза обработка на повече страници и оптично разпознаване на символите (OCR) за създаване на текстов слой в сканираните PDF документи.
 2. Как да започнем.

    За да създадете PDF документ директно от вашия скенер, стартирайте Solid PDF Tools и кликнете Scan to PDF...
 3. Параметри на сканиране.

    Изберете най-подходящите параметри за сканиране на вашия документ...
 4. Параметри на текста.

    Текстовите опции ви дават възможност да създадете текстов слой (Office 2003 или по-нова версия) и да разрешите автоматично завъртане на документа. Текстовият слой позволява бързо намиране на търсена информация в документа.
 5. Параметри на изходния PDF файл.

    Като параметър на изходния файл задайте Open, Save или Open and Save в зависимост от желаното действие с PDF документа след създаването му. Можете да зададете на Solid PDF Tools да запише новия файл в конкретна папка на вашия компютър или да го оставите автоматично да задава имена на файловете...
 6. Сканиране на документа.

    С натискането на бутона "Scan" се отваря панела, показващ хода на сканирането...
 7. Преглед.

    След като документа е сканиран, можете да продължите да сканирате друг документ или да изрязвате и завъртате документа или пък да се откажете от направеното до момента...
 8. Оптично разпознаване (OCR).

    Като резултат от сканирането на документ от хартиен носител се получава графичен файл. За да може да бъде претърсван сканиран файл, той трябва да има текстов слой. Опцията за оптично разпознаване (OCR) на Solid PDF Tools ще ви позволи да добавите текстов слой, правейки вашите документи далеч по-полезни и удобни за работа.
 9. Краен резултат.

    Вашият PDF документ ще бъде отворен в Solid PDF Tools, където ще можете да търсите за думи или фрази, да поставяте водни знаци, да пренареждате страниците, да комбинирате други PDF документи с вашия нов файл и още много възможности.

Още ръководства:
PDF в PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
Конвертиране на TIFF в PDF
Оптично разпознаване (OCR)
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - всички права запазени