Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Tools

PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.

Solid PDF Tools is the leading PDF converter for turning PDF files into fully editable Windows documents. Whether you need your content in Microsoft® Word, Excel, PowerPoint, HTML or just text, Solid PDF Tools gives you a simple and easy way to quickly get your content.

Convert whole documents or selected content.

Solid PDF Tools offers robust PDF/A archival creation, conversion and validation with PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b and PDF/A-3u ISO 19005 formats supported.

Document Conversion and Reconstruction

 

Archival and Creation

PDF в Word
 Convert to PDF/A
Scan to Word
 Проверка за съвместимост с PDF/A
Convert to Excel
 Сканиране в PDF
Convert to HTML
 PDF to Searchable PDF or PDF/A
Convert to PowerPoint
 Create PDF using Office
Convert to Text
 Create PDF from Images
Extract Data
 Create PDF using printer driver
Extract Images
 Combine
Selection Conversion (file or clipboard)
 Page Manipulation
Word Addin (Open PDF button)
 
Word Addin (Open Image button)
 
 

Miscellaneous

 
Page Viewer (Zoom, etc.)
 
Passwords, Permissions, Encryption
 
Document Properties
 
Viewer Settings
 
Multiple-Files
 
Search
 
Print PDF
 
 

Конвертиране от PDF в Word.

Конвертирайте вашите PDF файлове в Word документи за лесно редактиране.

Scan to Word.

Scan directly from paper to well formatted, editable Word documents using the Solid AddIn from within Microsoft® Word.

Конвертиране от PDF в Excel.

Конвертиране на таблици от вашите PDF файлове в Microsoft® Excel файлове. Конвертиране на избрани страници или на целия документ.

PDF to PowerPoint Conversion.

Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.

Convert to HTML.

Convert your PDFs to high quality reflowed HTML while preserving styles, tables and hyperlinks.

Extract Data.

Use this to extract data from PDF files to .CSV files. User options include: specify delimiter, line terminator and encoding to be used during extraction.
Конвертиране от PDF в нормален текст. Използване на модерна технология за извличане на текст от PDF файл. Разпознаване на колоните. Премахване на колонтитулите.
Сканиране в PDF. Сканиране на документи от хартиен носител във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани благодарение на текстовия OCR слой.
TIFF в PDF. Конвертиране на сканирани TIFF файлове във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани.
Оптично разпознаване (OCR). Добавяне на текстов слой. Удобно за индексиране и архивиране на сканирани документи.
PDF в PDF/A. Конвертиране на обикновени или сканирани PDF документи във файлове, съвместими с ISO 19005-1, с възможност за претърсване и архивиране.
Проверка за валидност PDF/A. Удостоверяване на съвместимостта със стандарта ISO 19005-1 на съществуващи PDF документи и коригиране на проблеми.
Стандартни отчети за съвместимост с PDF/A. Solid PDF Tools v6 създава стандартни отчети за съвместимост с PDF/A според спецификациите на консорциума PDF/D.
Извличане на съдържание в режим WYSIWYG. Конвертиране на маркиран текст, таблици или изображения от PDF файл. Създаване на форматиран текст в Word, таблици на Excel или графични файлове.
Комбиниране. Обединяване на няколко документа в един PDF файл. Обединяване на няколко PDF файла.
Пренареждане на страниците. Пренареждане на страниците в един PDF файл или между няколко файла с помощта на мишката.
Извличане на страници. Извличане на страници от PDF файл в единичен нов PDF файл или в няколко нови PDF файла за всяка страница.

Multiple-file Conversions.

Save time by using the multiple-file conversion list in the UI.

Създаване на PDF.

Просто чрез използване на мишката. Опростено създаване на PDF файлове от вашите документи. Потребителски интерфейс WYSIWYG.
Печат във формат PDF. Лесно създаване на PDF файлове от всяко приложение под Windows.
Защита с парола за вашите PDF файлове. Можете да ограничите достъпа за преглеждане, редактиране, копиране, печатане или добавяне на коментари към вашия документ.

256 AES Encryption.

This new high level encryption is supported in Adobe® Acrobat® 9 or higher. 128-bit RC4 or AES encryption algorithms also supported.
Архивиране във формат PDF/A. Създаване на документи във формат PDF/A-1b, които са напълно съвместими със стандарта за архивиране ISO 19005-1.
Задаване на информация за документа. Задаване на заглавие, автор, тема и ключови думи за подобряване организацията на вашите документи.
Намален размер на файла. Използвайте нашите опции за компресия, за да постигнете по-малък размер на вашите PDF файлове. Оптимизирайте размера на файла според предназначението му - за ползване в Интернет или за печат, запазвайки добро качество.
Настройки за Acrobat Reader. Задаване на първоначален изглед - оформление на страницата, увеличение и умалено изображение на страницата.
PDF маркери от Office файлове. Автоматично създаване на маркери в PDF файла при конвертиране от Word, PowerPoint, Excel или Publisher.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени