Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 
Skann, fremstill eller konverter. Gunstig opprettelse av søkbare, arkiverbare PDF/A kompatible dokumenter.Verifiser PDF/A

Verifiser PDF/A

 1. Forbered dokumentene dine for arkivering.

    PDF dokumenter kan være egnet for arkivering. De kan være gjennomsøkbare, uavhengige og selvstendige. Men endelsen .PDF betyr ikke at dokumentet vil være arkiverbart.

  Solid PDF Tools lar deg konvertere dine PDF filer til PDF/A og dermed verifisere dem for ISO 19005-1 PDF/A spesifikasjonene.
 2. Hvorfor PDF/A er supert for arkivering.

    PDF dokumenter er veldig fleksible og kan inneholde informasjon og formatering av forskjellig art. Men, selv om noen egenskaper er nødvendige for nøyaktig arkivering av dokumenter, er andre ikke ideelle for dette formålet.

  Konvertering av PDF documents til PDF/A og verifisering for ISO 19005-1 spesifikasjon er nødvendig for å forsikre deg om at dokumentene vil vises og virke på samme måte i fremtiden som nå.
 3. ISO 19005-1 Kompatibilitet.

    Når PDF filer konverteres til PDF/A kan Solid PDF Tools reparere mange av problemene som hindrer ISO 19005-1 kompatibilitet.

  Noen av av problemene som kan løses automatisk er:
  • Problemer med filstruktur
   Stream kompressjon, fil trailer korrigering, fjerning av eksterne filer, fjerning av valgfritt innhold.
  • Utstyrsuavhengig fargeområde
   Erstatning RGB og innfelling av OutputIntent profil.
  • Manglende eller ukorrekt infelte fonter
   Full verifisering og erstatning med innfelte fonter.
  • Metadata avvik
   Gjennoppretting av metadata og synkronisering med dokumentinformasjon ordbok.
  • Avvik i annotasjoner
   Fjerning av feilaktige annotasjoner som video og audio, reparasjon av korrupte egenskaper i korrekte annotasjoner.
  • Feilaktige kommandoer
   Ekskluderer feilaktige kommandoer som JavaScript og ImportData.
 4. Forsikre deg om at dokumentene dine er arkiverbare.

    Det er ikke mulig å fastslå om et PDF dokument er brukbart til arkivering ved bare å lese det i en PDF leser. Selv om det var mulig, ville det være upraktisk for de fleste å måtte lese hvert enkelt dokument for å forsikre seg om at det er PDF/A kompatibelt.

  Solid PDF Tools lar deg arbeide med flere PDF filer, konvertere dem til PDF/A og verifisere deres kompatibilitet med ISO 19005-1 spesifikasjonene. Dermed kan du være sikker på at dokumentene dine vises korrekt i fremtiden.

Flere Feature Tours:
Skann til PDF
PDF til PDF/A
Konverter TIFF til PDF
OCR for Søk
Konverter PDF til Word
Skann til Word
Konverter PDF tabeller til Excel
Konvertering av PDF til HTML
Konvertering av PDFer til Plain Text
Brukerdefinert ekstrahering av innhold
Extract Tables from PDF to Word
WYSIWYG innholds ekstrahering
Kvalitetskonverteringer av PDF til Word
Satskonverteringer
Drag and Drop for oppretting av PDF
Vannmerker
Omorganiser sider
Opprett PDF dokumenter enkelt
Passordbeskytt dine PDF filer
Bestem tilgang
Optimering
Arkiver med PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - med enerett