Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!Selektywne pozyskiwanie zawartości

Selektywne pozyskiwanie zawartości

 1. Pozyskiwanie tabel do Excela.

    W naszym nowym interfejsie użytkownika WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet) można pozyskać za pomocą jednego kliknięcia tabele z wybranego zestawu stron dokumentu PDF. Korzystając z SHIFT + kliknięcie lub CTRL + kliknięcie, wybierz żądane strony z dokumentu PDF. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Pozyskaj tabele do Excela".
 2. Ustawienia pozyskiwania.

    Z dokumentu PDF można przekonwertować "Wszystkie strony" lub określony "Zakres stron". Wybranie polecenia "Uruchom program Microsoft Office Excel" spowoduje otworzenie, pozyskanych tabel z przekonwertowanego dokumentu w programie Excel.
 3. Pozyskane tabele.

    Tabele zostały pozyskane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego programu Excel i są gotowe do edycji.
 4. Pozyskiwanie zawartości.

    Po prostu kliknij narzędzie "Zaznacz obszar" i przeciągnij go wokół zawartość, którą chcesz przekonwertować.
 5. Pozyskaj do Worda.

    Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną zawartość i wybierz "Konwertuj zaznaczenie do Worda".
 6. Pozyskana zawartość.

    Solid Converter dokona konwersji zaznaczenia i zapisze go jako dokument programu Microsoft® Word. Teraz można przystąpić do edycji!

Więcej przewodników
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone