Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Converter Video Tutorials

Getting Started with Solid Converter:

Take the Tour.

Get started with our short 4 minute tour of Solid Converter new user interface.
Dowiedz się więcej...   

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja:

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
Dowiedz się więcej... Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu. Dowiedz się więcej...

PDF to PowerPoint Converter.

Advanced document reconstruction converts PDFs to PowerPoint presentation files. Office Open XML .pptx filter. Converts PDF to PowerPoint without requiring Microsoft® PowerPoint to be installed.
Dowiedz się więcej...   

Konwersja do HTML.

Kowertuj pliki PDF do wysokiej jakości HTML z zachowaniem przepłuwu tekstu, stylów, tabel oraz hiperłączy.
Dowiedz się więcej...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Dowiedz się więcej...
Poprawa zeskanowanego PDF. Konwersja zapisanych wcześniej zeskanowanych plików PDF do poprawnie sformatowanego, edytowalnego dokumentu Word. Dowiedz się więcej...   

Tworzenie PDF:

Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF. Dowiedz się więcej... Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF. Dowiedz się więcej...
Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF. Dowiedz się więcej...   

Advanced Document Reconstruction:

Jakość konwersji. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianiu przekonwertowanych plików Word. Dowiedz się więcej...

Solid OCR.

High quality Optical Character Recognition in 13 languages for reconstructing scanned pages as editable documents.
Dowiedz się więcej...
Pozyskiwanie tabel. Udoskonalone pozyskiwanie tabel z obramowaniem lub bez, i zapis ich jako obiektów w dokumentach Word wraz z zachowaniem formatowania. Dowiedz się więcej... Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami. Dowiedz się więcej...
Nagłówki i stopki. Dostępne są zaawansowane opcje konwerowania lub usuwania nagłówków i stopek. Dowiedz się więcej...

Document Properties.

This tutorial shows you how to edit document properties in your PDF with Solid Converter.
Dowiedz się więcej...

Przykłady konwersji - PDF do Worda
W tym dziale znajdują się przykłady plików PDF przekonwertowanych na dokumenty Microsoft® Word. Pokazujemy w ten sposób jak zachować formatowanie dokumentu podczas konwersji pliku PDF, i jednocześnie sprawić by praca z nowym dokumentem Word była prosta i przyjemna.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone