Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Converter

Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!

Solid Converter jest najlepszym konwerterem plików PDF, który zmieni PDF w pełni edytowalne dokumenty Windows. Niezaleznie od tego czy formatem docelowym ma być Microsoft® Word, Excel, PowerPoint, HTML lub po prostu tekst, Solid Converter daje Ci proste metody aby wydobyć zawartość z plików PDF.

Konwertuj całe dokumenty lub tylko określony ich zakres. Możesz także towrzyć pliki PDF.

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja

 

Archiwizacja i Tworzenie

PDF do Word
 Konwersja do PDF/A
Skanowanie do Word
 Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja do Excel
 Skanowanie do PDF
Konwersja do HTML
 Przeszukiwalny PDF lub PDF/A
Konwersja do PowerPoint
 Tworzenie PDF z Office
Konwersja do Text
 Tworzenie PDF z Obrazów
Ekstrakcja danych
 Tworzenie PDF ze sterownika drukarki
Wydobywanie obrazów
 Scalanie plików
Konwersja zaznaczonego fragmentu (plik lub schowek)
 Obróbka strony
Wtyczka Word (przycisk Otwórz PDF)
 
Wtyczka Word (przycisk Otwórz TIFF)
 
 

Różnorodne funkcje

 
Przeglądarka Strony (Powiększenie, etc.)
 
Hasła, Ograniczenia, Szyfrowanie
 
Właściwości Dokumentu
 
Ustawienia Przeglądarki
 
Praca na wielu plikach
 
Search
 
Print PDF
 
 

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.

Skanowanie do Word.

Skanuj papierowe dokumenty bezpośrednio do prawidłowo sformatowanych, edytowalnych dokumentów Word, korzystając z wtyczki (Solid AddIn) w aplikacji Microsoft® Word.
Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu.

Konwersja PDF do PowerPoint.

Konwertuj każdą ze stron z pliku PDF na pojedynczy slajd PowerPoint, a następnie edytuj.

Konwersja do HTML.

Kowertuj pliki PDF do wysokiej jakości HTML z zachowaniem przepłuwu tekstu, stylów, tabel oraz hiperłączy.

Ekstrakcja danych.

Korzystaj z tej funkcji przy ekstrakcji danych z PDF do plikó .CSV. Opcje użytkownika obejmują: określenie separatora tysięcznego, zakończenia linii oraz kodowania podczas ekstrakcji.
Konwersja PDF na Tekst. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować przepływ tekstu z pliku PDF. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki i stopki.
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG. Po prostu zaznacz wybrany tekst, tabelę lub obrazy w pliku PDF. Z łatwością utworzysz z nich tekst w Word, tabele w Excel lub pliki graficzne.
Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF.
Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.
Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony.

Konwersja wielu plików.

Oszczędzaj czas korzystając z listy/kolejkowania konwersji plików w interfejsie użytkownika.
Tworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
Drukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.

Szyfrowanie 256 AES.

Możesz wykorzystać ten nowy, wysoko zaawansowany algorytm szyfrowania, który jest obsługiwany przez Adobe® Acrobat® 9 lub wyżej. Algorytmy 128-bit RC4 oraz AES są także obsługiwane.
Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami.
Redukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.

Ustawienia dla Acrobat Reader.

Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron.
Zakładki PDF z Office. Zakładki w pliku PDF są automatycznie tworzone z już istniejących w dokumentach takich aplikacji jak Word, PowerPoint, Excel lub Publisher.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone