Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Селективно извличане на съдържанието

Селективно извличане на съдържанието

 1. Извличане на таблици в Excel.

    С помощта на нашия нов WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet) интерфейс можете да извличате таблици от избран набор от страници от вашия PDF документ с едно кликване. Използвайте Shift+Click или Ctrl+Click, за да изберете желаните страници от PDF файла. Натиснете десния бутон на мишката и изберете "Extract Tables to Excel".
 2. Настройки на извличането.

    Можете да конвертирате всички страници (All Pages) или набор от страници (Page Range) от PDF файла. Изборът на "Launch Microsoft Office Excel" ще отвори конвертирания документ в Excel след като таблиците са били извлечени.
 3. Извлечените таблици.

    Таблиците са извлечени директно в Excel, готови за редактиране.
 4. Извличане на съдържание.

    Кликнете на инструмента "Select Area" (избор на област) и отделете съдържанието, което искате да конвертирате.
 5. Извличане в Word.

    Кликнете с десния бутон на мишката върху избраното съдържание и изберете "Convert Selection to Word".
 6. Извлеченото съдържание.

    Solid Converter ще конвертира избраната област и ще я запише като Microsoft® Word документ, който можете да редактирате!

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени