Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG

Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG

 1. Извличане на таблици в Excel.

    С нашия нов WYSIWYG (What You See Is What You Get) интерфейс можете да извличате таблици от избран набор от страници от вашия PDF документ с едно кликване с мишката. Използвайте Shift+Click или Ctrl+Click, за да изберете нужните страници от вашия PDF документ. Кликнете с десния бутон на мишката и изберете "Extract Tables to Excel".
 2. Параметри за извличане на таблиците.

    Можете да конвертирате всички страници (All Pages) или набор от страници (Page Range) от PDF файла. Изборът на "Launch Microsoft Office Excel" ще отвори конвертирания документ в Excel след като таблиците са били извлечени.
 3. Извлечени таблици.

    Таблиците са извлечни директно в документ на Excel, готов за редактиране.
 4. Извличане на изображения.

    Със Solid Converter можете бързо да извличате векторни и растерни изображения от избран набор от страници от PDF файл. Веднъж извлечени изображенията могат да се използват в други документи. Функцията е достъпна от менюто, появяващо се при натискане на десния бутон на мишката.
 5. Параметри за извличане на изображенията.

    Изборът на "Prompt for Options" отваря диалога "Extract Images", където можете да избирате опции за запис на изображенията в определен формат.
 6. Извлечени изображения.

    Вашите изображения са готови за употреба.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - всички права запазени