Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Конвертиране на PDF файлове в нормален текст

Конвертиране на PDF файлове в нормален текст

 1. Лесно конвертиране на PDF файлове в нормален текст.

    Solid PDF Tools използва усъвършенствана технология за извличане на текст от PDF документи. Форматирането на документа обработва колоните и премахва колонтитулите, графиките и изображенията.
 2. Бързо и лесно извличане.

    Кликването с десния бутон на мишката ви позволява бързо да извлечете една или повече страници в нормален текст. В панела Pages изберете страницата или страниците, които ще конвертирате, натискайки Ctrl+Click или Shift+Click. След което, кликнете с десния бутон на мишката и изберете "Extract Plain Text"...
 3. Потвърждаване на избраните на страници.

    Потвърдете или променете страниците за конвертиране и изберете допълнителни настройки (Conversion Settings)...
 4. Запис на вашия файл.

    Изберете папката, в която да се запише конвертирания файл...
 5. Използване на оптично разпознаване на текст за конвертиране на сканирани страници.

    Ако конвертирате сканирана страница, изберете опциите, които отговарят най-добре на качеството на вашия PDF документ...
 6. Максимален брой символи на ред.

    Определянето на максимален брой символи на ред ще направи вашия нов текстов документ по-лесен за четене. Стойността по премълчаване е 100 символа на ред.
 7. Преглед на конвертирания файл.

    Извлечените страници ще бъдат показани във вашия текстов редактор.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени