Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Конвертиране на PDF таблици в Excel

Конвертиране на PDF таблици в Excel

 1. PDF документи в Excel.

    Една от многото мощни функции на Solid PDF Tools и на Solid Converter PDF е възможността да се извличат таблици от PDF файл и да се конвертират в таблици на Excel. Можете да изберете дали извличането да стане от целия PDF документ или от набор от страници. Можете дори да изберете автоматизиране конвертирането на PDF файлове в Excel със скриптове.

  Без значение какви са вашите предпочитания, вие можете да интегрирате Solid PDF Tools и Solid Converter PDF лесно и удобно в работата с вашите документи.
 2. Използване на менюто Document.

    Първият начин е да отворите PDF файла и от менюто Document да изберете Extract Tables to Excel...
 3. Използване на контекстното меню.

    Друг начин е да изберете страницата или страниците, които искате да конвертирате в лявата част на екрана, след което да натиснете десния бутон на мишката и да изберете Extract Tables to Excel…
 4. Използване на бутона за панела с инструменти.

    Накрая, можете да използвате и удобния бутон за панела с инструменти, който изпълнява същата функция.
 5. Избор на опции за конвертиране.

    Без значение кой начин сте избрали, ще се отвори меню, което ви позволява да изберете кои страници да бъдат конвертирани и да зададете допълнителни опции за конвертиране.
 6. Готовият файл в Excel.

    В името на акуратността, всяка таблица от PDF файла се извлича в отделна страница в Excel, както е показано на картинката.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени