Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Защита с парола за вашите PDF файлове

Защита с парола за вашите PDF файлове

 1. Защита с парола.

    Можете да ограничите достъпа за преглеждане, редактиране, копиране, печатане или добавяне на коментари към вашия документ.
 2. Отваряне на PDF файла.

    Отворете документа, който искате да защитите с парола и изберете File | Print...
 3. Избор на драйвер за печат.

    В появилия се диалог за печат изберете драйвера Solid Converter и кликнете OK...
 4. Настройка на свойствата на документа.

    В новопоявилия се прозорец, задайте име на вашия PDF документ, уверете се, че опцията Prompt for Document Properties е избрана и кликнете Create...
 5. Шифроване на PDF файла.

    Изберете нивото на сигурност за вашия PDF документ, изберете действията, които да бъдат позволени без парола, задайте парола и кликнете OK. По този начин можете както да оптимизирате вашите документи за ниво на сигурност, така и да осигурите съвместимост с по-стари версии на Adobe Reader...
 6. Вашият защитен документ.

    Когато отворите вашия PDF документ в Adobe Reader ще видите, че той е защитен (SECURED). Другите потребители няма да могат да използват свойствата, които сте забранили.
 7. Подканване за парола.

    Всяка забранена манипулация на документа, като например конвертиране във формат Doc със Solid Converter® PDF, ще подканва потребителя да въведе парола, за да може да продължи.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени