Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Пренареждане на страници

Пренареждане на страници

 1. Пренареждане на страници.

    Повече възможности за работа с вашите PDF документи от когато и да било! Със Solid Converter можете лесно да пренареждате страници в един или между няколко PDF документа като просто ги местите с мишката.
 2. Местене на страници.

    Отворете PDF документ в Solid Converter, задръжте натиснат левия бутон на мишката върху страница и я преместете... ще се появи син маркер, указващ позицията, под която ще се окаже страницата когато отпуснете бутона на мишката...
 3. Копиране на страници.

    Искате да копирате страница вместо да я местите? Задръжте натиснат клавиша Ctrl докато местите страницата. Отпуснете бутона на мишката, за да копирате страницата...
 4. Групи от вертикални прозорци.

    Групите от вертикални прозорци в Solid Converter ви позволяват да отворите и работите с няколко PDF документа едновременно. За да го направите, отворете два PDF документа в Solid Converter, кликнете бутона New Vertical Tab Group, след това кликнете бутона Pages и на двата PDF документа...
 5. Използване на групите от вертикални прозорци.

    Страниците на двата PDF документа ще бъдат видими. При това положение ще можете да местите страници от единия документ в другия. По премълчаване това действие ще копира страниците. Ако искате само да ги местите, задръжте натиснат клавиша Ctrl докато местите страницата...
 6. Работа с няколко страници.

    Защо да се ограничавате да работите само с една страница? Изберете набор от страници в Solid Converter и ги трийте, копирайте или местете според нуждите си. Кликнете с десния бутон на мишката върху някоя от избраните страници за достъп до менюто с опции.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени