Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Архивиране във формат PDF/A

Архивиране във формат PDF/A

 1. PDF/A: PDF файл предназначен за архивиране.

    Стандартът PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) е подгрупа на стандарта PDF, създаден за дългосрочно архивиране на документи.
 2. Формати за архивиране.

    Въпреки че има много налични формати за съхраняване на документи, PDF/A файловете притежават много свойства, които ги правят отлични за съхраняване на документи.
 3. PDF/A файловете са независими от операционните системи и приложенията.

    Независимо от това дали софтуерът използван за създаване и преглед на даден PDF/A документ ще бъде наличен в бъдеще, вие ще можете да преглеждате PDF/A документа с пълна точност.
 4. PDF/A файловете съдържат мета данни.

    След 20-30 и повече години може да имате огромно количество от данни (ако случаят и без друго вече не е такъв). Мета данните помагат на софтуера, който използвате да локализира информацията, която ви трябва, когато ви потрябва.
 5. PDF/A файловете и шрифтовете.

    Шрифтовете, които се използват днес на компютрите, може и да не са налични в бъдеще. Използвайки PDF/A файлове, вашите шрифтове ще изглеждат по същия начин, както когато са били създадени и след 30 години.
 6. Много организации използват PDF/A файлове за архивиране на документите си.

    "PDF/A-1 файловете спомагат за съвместимостта... при прехвърляне на дълготрайни регистри в PDF.“
  - NARA (Национална администрация по архивите и регистрите на САЩ)

  “От септември 2005, PDF/A е стабилен, международно приет ISO стандарт за дългосрочно архивиране.” Превод от немски.
  - Университет на Потсдам
 7. Използване на Solid Converter за създаване на PDF/A документи, които могат да се архивират.

    Под Windows: кликнете Start Menu | Printers and Faxes | кликнете с десния бутон на мишката Solid Converter и изберете Printing Preferences. В появилия се прозорец кликнете Compliance, изберете PDF/A-1b и кликнете OK.
 8. Прозорецът Create PDF.

    Всеки път когато печатате с драйвера Solid Converter, софтуерът ще се отвори с избран тип на файла PDF/A.
 9. Създаване на PDF/A от време на време.

    Ако рядко ви се налага да създавате PDF/A документи, можете да го правите кликвайки падащото меню "Save As" в диалоговия прозорец Create PDF и избирайки "PDF/A".
 10. Преглед на вашия нов PDF/A документ.

    Solid Converter ще създаде вашия PDF/A документ и ще го отвори в програма съвместима с PDF/A като например Acrobat Reader 8.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени