Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG

Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG

 1. Pozyskiwanie tabel do Exela.

    Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika WYSIWYG (to akronim z ang. What You See Is What You Get co znaczy dosłownie To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz) można pozyskać za pomocą jednego kliknięcia tabele z wybranego zakresu stron dokumentu PDF. Wciśnij klawisz Sthif lub Ctrl i klikając myszą zaznacz pożądane strony w dokumencie PDF, a następnie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "Pozyskaj tabele do Exela".
 2. Ustawienia pozyskiwania.

    Można przekonwertować „Wszystkie strony" lub określony "Zakres stron" z PDF. Zaznaczenie polecenia "Uruchom Microsoft Office Excel" spowoduje otworzenie przekonwertowanych pozyskanych tabel w programie Excel.
 3. Pozyskane tabele.

    Tabele zostają bezpośrednio pozyskane do arkusza kalkulacyjnego programu Excel i są gotowe do edycji.
 4. Pozyskiwanie obrazów.

    W Solid Converter można szybko pozyskać wektorowe i bitmapowe obrazy z wybranego zakresu stron dokumentu PDF. Pozyskane obrazy mogą być użyte w innych dokumentach. Funkcjonalność kliknięcia prawym przyciskiem myszy czyni pozyskiwanie obrazu łatwym.
 5. Ustawienia pozyskiwania.

    Zaznaczenie pola wyboru "Monituj o opcje" otwiera okno dialogowe "Pozyskaj obrazy", które udostępnia opcje zapisania obrazów w określonym formacie pliku.
 6. Pozyskane obrazy.

    Obrazy są teraz dostępne do użycia.

Więcej przewodników
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone