Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!Przetwarzanie wsadowe

Przetwarzanie wsadowe

 1. Przetwarzanie wsadowa plików.

    Oszczędzaj czas używając palety konwersji wsadowej w interfejsie użytkownika, żeby konwertować wiele dokumentów PDF w tym samym czasie, albo utworzyć nowy plik PDF poprzez połączenie wielu dokumentów PDF. Można łatwo utworzyć lub przekonwertować partię dokumentów za pomocą jednego kliknięcia.
 2. Wybór plików.

    Kliknij przycisk “Przeglądaj”, aby znaleźć dokumenty, które chcesz przekonwertować. Zaznacz dokumenty, przytrzymując wciśnięty klawisz "CTRL" podczas klikania nazwy żądanego dokumentu. Następnie kliknij przycisk "Otwórz". Można też przeciągnąć i upuścić wybrane dokumenty na okno palety.
 3. Konwersja.

    Po dokonaniu wyboru dokumentów, kliknij “Konwertuj”.
 4. Nowe pliki.

    Przekonwertowane dokumenty są teraz dostępne do użytku.

Więcej przewodników
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone