Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!Konwertuj PDF do Word

Konwertuj PDF do Word

 1. Rozpoczynanie pracy.

    Aby przekonwertować dokument PDF na dokument programu Microsoft® Word, wystarczy kliknąć link Konwertuj PDF do Word na palecie "Rozpoczęcie pracy" strony startowej Solid Converter.
 2. Opcje zaawansowane.

    Aby przekonwertować dokument PDF do programu Word, w oknie dialogowym opcje zaawansowane, po prostu zaznacz pole wyboru "Monituj o opcje". Solid Converter będzie następnie monitować przed każdą konwersją o określonie opcji konwersji takich jak: układ, pozyskiwanie obraz, wykrywanie tabeli i innych.
 3. Układ i formatowanie.

    Wybierz tryb rekonstrukcji, który jest najbardziej odpowiedni dla danego pliku PDF.

  • Z formatem - pozyskuje układu strony, kolumny, formatowanie, grafikę i zachowuje przepływ tekstu.
  • Ciągły - wykrywa układ i kolumny, ale pozyskuje tylko formatowanie, grafikę i przepływ tekstu.
  • Dokładny - użycie pól tekstowych Worda gwarantuje, że tekst i układ grafiki w dokumencie programu Word jest taki sam jak w dokumencie PDF.
 4. Wykryj tabele.

    Wykrywanie tabel stosuje się do rozpoznawania układu strony w trybie rekonstrukcji Z formatem lub Ciągłym. Ta opcja jest idealna dla dokumentów tekstowych, ale nie dla broszur.
 5. Nagłówki i stopki.

    Solid Converter posiada opcję konwersji nagłówków i/lub stopek. To umożliwia umieszczenie ich w programie Microsoft® Word w funkcji nagłówków/stopek, bądź umieszczenie ich na każdej stronie jako oddzielnych pól tekstowych lub usunięcie ich całkowicie z dokumentu. Aby pozyskać nagłówki i stopki należy wybrać tryb rekonstrukcji "Z formatem".
 6. Przekonwertowany plik.

    Konwertowany dokumentu PDF zostanie automatycznie otworzony do edycji w programie Word.

Więcej przewodników
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone