Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!Tworzenie uprawnień

Tworzenie uprawnień

 1. Właściwości dokumentu.

    Właściwości dokumentu pozwalają kontrolować, kto może wyświetlać, edytować i dodawać komentarze do dokumentu. Można również zoptymalizować dokument, poprawiając wyjściową jakość, w oparciu o jego przeznaczenie.
 2. Opcje Utwórz PDF.

    Zaznacz pole wyboru Monituj o właściwości dokumentu i kliknij przycisk Utwórz, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje PDF
 3. Informacje o dokumencie.

    Po umieszczeniu wskaźnika myszy na dokumencie zostaną wyświetlone określone informacje. Dodatkowo, możliwe będzie wyszukiwanie tych informacji, co umożliwi szybkie odnalezienie odpowiednich dokumentów.
 4. Zabezpieczenia.

    Nie wszystkie tworzone dokumenty są przeznaczone dla tych samych odbiorców. Można wprowadzić zabezpieczenia , aby kontrolować kto może przeglądać, drukować, edytować, kopiować lub dodawać komentarze do Twoich dokumentów PDF.
 5. Ustawienia widoku.

    Umożliwia dokładne określenie sposobu wyświetlania dokumentu po jego otworzeniu. Można użyć tych ustawień, aby zrobić na czytelnikach pierwsze pozytywne wrażenie, jak również zwiększyć czytelność dokumentu.
 6. Optymalizacja.

    Pozwala na kontrolowanie wyjściowej jakości dokumentu, w oparciu o jego przeznaczenie. Można zmniejszyć rozmiar pliku sporządzanych dokumentów, lub pomaga w zapewnieniu profesjonalnej jakości podczas drukowania.

Więcej przewodników
Konwertuj PDF do Word
Skanuj do Word
Konwertowanie tabel PDF do Excel
Konwertowanie PDF do HTML
Konwertowanie PDF do zwykłego tekstu
Selektywne pozyskiwanie zawartości
Extract Tables from PDF to Word
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG
Jakość konwersji PDF do Word
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone