Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Solid Commander

Automated PDF to Word conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion, searchable PDF creation and text extraction.

Automated PDF to Word or text conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation. Solid Commander uses watch folders and pre-defined settings to automate your PDF and PDF/A workflow.

Document Conversion and Reconstruction

PDF till Word
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
Validate PDF/A
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 
Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument.
Konvertera PDF till text. Avancerad dokument-rekonstruktion för extrahering av text från PDF. Behåller kolumner. Tar bort sidhuvuden och sidfötter.
TIFF till PDF. Konvertera scannade TIFF-dokument till sökbara och arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument.
OCR för sökning. Lägg till sökbart textlager. Smidigt för indexering och arkivering av pappersdokument samt dokument av gamla filtyper.
PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument.
Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer.
Valideringsrapporter för PDF/A. Solid PDF Tools v6 skapar valideringrapporter för PDF/A i enlighet med specifikationerna från PDF/D-konsortiet.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - Med ensamrätt