Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Commander

Automated PDF to Word, Excel, PowerPoint conversion, PDF to HTML, PDF/A validation, PDF to PDF/A, searchable PDF creation and text extraction.

Automatyzacja konwersji PDF do Word lub do tekstu, walidacji PDF/A, konwersji PDF do PDF/A oraz tworzenia przeszukiwalnych plików PDF. Solid Commander wykorzystuje obserwowanie katalogów oraz pre-definowane ustawienia aby zautomatyzować Twoją pracę z PDF oraz PDF/A.

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja

PDF do Word
Konwersja do Excel
Konwersja do HTML
Konwersja do PowerPoint
Ekstrakcja tekstu
 

Archiwizacja

Konwersja do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Przeszukiwalny PDF lub PDF/A
Tworzenie PDF z Obrazów
 

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu.

Konwersja PDF do PowerPoint.

Konwertuj każdą ze stron z pliku PDF na pojedynczy slajd PowerPoint, a następnie edytuj.
Konwersja PDF na Tekst. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować przepływ tekstu z pliku PDF. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki i stopki.
Konwersja PDF do HTML. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować pliki PDF do formatu W3C zgodnego z XHTML. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki, stopki i grafiki.
Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b.
OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych.
Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji.
Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy.
Standardowe raporty zgodności z PDF/A. Solid PDF Tools v6 tworzy standardowe raporty analizy zgodności z formatem PDF/A według wytycznych PDF/D Consortium.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone