Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Commander

Automated PDF to Word conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion, searchable PDF creation and text extraction.

Automatyzacja konwersji PDF do Word lub do tekstu, walidacji PDF/A, konwersji PDF do PDF/A oraz tworzenia przeszukiwalnych plików PDF. Solid Commander wykorzystuje obserwowanie katalogów oraz pre-definowane ustawienia aby zautomatyzować Twoją pracę z PDF oraz PDF/A.

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja

PDF do Word
Ekstrakcja tekstu
 

Archiwizacja

Konwersja do PDF/A
Sprawdzanie poprawności PDF/A
Przeszukiwalny PDF lub PDF/A
Tworzenie PDF z Obrazów
 

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
Konwersja PDF na Tekst. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować przepływ tekstu z pliku PDF. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki i stopki.
Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b.
OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych.
Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji.
Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy.
Standardowe raporty zgodności z PDF/A. Solid PDF Tools v6 tworzy standardowe raporty analizy zgodności z formatem PDF/A według wytycznych PDF/D Consortium.

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone