Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF'i Word'e Dönüştürücü Müşteriler
 

Solid Commander

Automated PDF to Word, Excel, PowerPoint conversion, PDF to HTML, PDF/A validation, PDF to PDF/A, searchable PDF creation and text extraction.

Automated PDF to Word, Excel, PowerPoint or text conversion, PDF to HTML, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation. Solid Commander uses watch folders and pre-defined settings to automate your PDF and PDF/A workflow.

Document Conversion and Reconstruction

PDF'i Word'e
Convert to Excel
Convert to HTML
Convert to PowerPoint
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
PDF/A'i Doğrulayın
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 

PDF'i Word'e Dönüştürme.

PDF dosyalarınızı kolay düzenleme için Word belgelerine dönüştürün.

PDF'i Excel'e Dönüştürme.

PDF dosyalarınızdan tabloları Microsoft® Excel hesap tablolarına dönüştürün. Sayfaları veya tam belgeyi seçin.

PDF'i PowerPoint'e Dönüştürme.

PDF'nizdeki her sayfayı PowerPoint'teki bir slayda dönüştürün ve düzenleyin.
PDF'i Metne Dönüştürün. PDF'ten kayan metin içeriğini çıkarmak için ileri belge yapılandırması kullanın. Sütunları bulur. Üst başlıkları ve alt başlıkları temizler.
PDF'i HTML'e dönüştürün. PDF'i biçimlendirilmiş W3C uyumlu XHTML'e dönüştürmek için ileri belge yapılandırması kullanın. Sütunları bulur. Üst başlık, alt başlık ve görüntüleri temizler.
TIFF'i PDF'e. Eskiden taranmış TIFF belgelerini tamamen içinde arama yapılabilen ve arşivlenebilen PDF/A-1b belgelerine dönüştürün.
Arama için OCR. Aranabilir metin katmanı ekleyin. Fazla ve kağıt belgeleri dizinleme ve arşivlemede kolaylık.
PDF'i PDF/A'e. Mevcut normal ya da görüntü PDF dosyalarını tamamen içinde arama yapılabilir ISO 19005-1 uyumlu arşivlenebilir belgelere dönüştürün.
PDF/A'i değerlendirin. Mevcut PDF belgeleri için ISO 19005-1 uygunluğunu doğrulayın ve yaygın sorunları düzeltin.
Standart PDF/A Uyum Raporları. Solid PDF Araçları v6, PDF/D Konsorsiyumu'ndan özellikler için olduğu gibi standart PDF/A doğrulama raporları oluşturur.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Tüm Hakları Saklıdır