Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid Commander

Automated PDF to Word conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion, searchable PDF creation and text extraction.

Automated PDF to Word or text conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation. Solid Commander uses watch folders and pre-defined settings to automate your PDF and PDF/A workflow.

Document Conversion and Reconstruction

PDF в Word
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 

Конвертиране от PDF в Word.

Конвертирайте вашите PDF файлове в Word документи за лесно редактиране.
Конвертиране от PDF в нормален текст. Използване на модерна технология за извличане на текст от PDF файл. Разпознаване на колоните. Премахване на колонтитулите.
TIFF в PDF. Конвертиране на сканирани TIFF файлове във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани.
Оптично разпознаване (OCR). Добавяне на текстов слой. Удобно за индексиране и архивиране на сканирани документи.
PDF в PDF/A. Конвертиране на обикновени или сканирани PDF документи във файлове, съвместими с ISO 19005-1, с възможност за претърсване и архивиране.
Проверка за валидност PDF/A. Удостоверяване на съвместимостта със стандарта ISO 19005-1 на съществуващи PDF документи и коригиране на проблеми.
Стандартни отчети за съвместимост с PDF/A. Solid PDF Tools v6 създава стандартни отчети за съвместимост с PDF/A според спецификациите на консорциума PDF/D.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени