Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid Commander

Automated PDF to Word conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion, searchable PDF creation and text extraction.

Automated PDF to Word or text conversion, PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation. Solid Commander uses watch folders and pre-defined settings to automate your PDF and PDF/A workflow.

Document Conversion and Reconstruction

PDF в Word
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 

Конвертиране от PDF в Word.

Конвертирайте вашите PDF файлове в Word документи за лесно редактиране.
Конвертиране от PDF в нормален текст. Използване на модерна технология за извличане на текст от PDF файл. Разпознаване на колоните. Премахване на колонтитулите.
TIFF в PDF. Конвертиране на сканирани TIFF файлове във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани.
Оптично разпознаване (OCR). Добавяне на текстов слой. Удобно за индексиране и архивиране на сканирани документи.
PDF в PDF/A. Конвертиране на обикновени или сканирани PDF документи във файлове, съвместими с ISO 19005-1, с възможност за претърсване и архивиране.
Проверка за валидност PDF/A. Удостоверяване на съвместимостта със стандарта ISO 19005-1 на съществуващи PDF документи и коригиране на проблеми.
Стандартни отчети за съвместимост с PDF/A. Solid PDF Tools v6 създава стандартни отчети за съвместимост с PDF/A според спецификациите на консорциума PDF/D.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени