Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Solid Commander Video Tutorials

Getting Started with Solid Commander:

Take the Tour.

Get started with our short 4 minute tour of Solid Commander new user interface.
Läs mer...

Download and Trial.

This tutorial guides you through downloading and installing a trial version of Solid Commander.
Läs mer...

Unlock Solid Commander.

This short tutorial shows you how you can unlock Solid Commander after purchasing a license.
Läs mer...   

Document Conversion and Reconstruction:

Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument. Läs mer... Konvertera PDF till text. Avancerad dokument-rekonstruktion för extrahering av text från PDF. Behåller kolumner. Tar bort sidhuvuden och sidfötter. Läs mer...

Archival Using PDF/A:

PDF to PDF/A Converter.

Convert existing normal or image PDF files into fully searchable ISO 19005-1 and ISO 19005-2 compliant archivable documents.
Läs mer... Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer. Läs mer...

OCR for Search.

Add searchable text layer. Easy for indexing and archiving legacy and paper documents.
Läs mer...   

PDF to Word Sample Conversions
Click to view examples of PDF files converted into Microsoft® Word documents. These demonstrate how we preserve the formatting within the PDF file while making the Word document easy to work with.

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt