Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Commander Video Tutorials

Document Conversion and Reconstruction:

Konvertering fra PDF til Word. Konverter dine PDF filer til Word dokumenter for enkel redigering. Mere informasjon... Convert PDF to Text. Bruk avansert tekst rekonstruksjon for ekstrahering av flytende tekst fra PDF. Identifiserer spalter. Fjerner topp- og bunnlinjer. Mere informasjon...

Archival Using PDF/A:

PDF to PDF/A Converter.

Convert existing normal or image PDF files into fully searchable ISO 19005-1 and ISO 19005-2 compliant archivable documents.
Mere informasjon... Verifiser PDF/A. Verifiser ISO 19005-1 kompatibilitet for eksisterende PDF dokumenter og reparer feil. Mere informasjon...

Eksempelkonverteringer - PDF til Word
Klikk for å se eksempler på PFD-filer konvertert til Microsoft® Word-dokumenter. Disse viser hvordan vi bevarer formatteringen i PDF-filen mens vi samtidig lager et Word-dokument det er lett å jobbe med.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - med enerett