Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Produkter för att skapa & konvertera PDF

PDF Creator - Skapa optimerade och skyddade PDF-dokument på sekunden

Solid PDF Creator är en av flera utmärkta produkter från Solid Documents för PDF-skapande och konvertering av PDF till Word. Titta igenom jämförelsetabellen nedan för att se vilken produkt som passar dig bäst. Klicka sedan på Köp nu!-knappen.


 
 
 
29,95 USD
49,95 USD
149,95 USD

Konvertera PDF till Word & Innehållsextrahering:

Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument.
 
Konvertera PDF till Excel. Konvertera tabeller direkt från PDF-filer till Microsoft® Excel. Konvertera enskilda sidor eller hela dokument.
 

Office Open XML .docx Format.

Converts PDF files to Word .docx format without requiring Microsoft® Word to be installed.

Office Open XML .xlsx Format.

Converts PDF files to Excel .xlsx format without requiring Microsoft® Excel to be installed.

Include Non-table Data in Excel Sheets.

PDF to Excel conversion now offers the option to include non-table data.

Combine Multiple PDF tables onto 1 Excel Sheet.

PDF to Excel conversion now offers the option to combine tables onto a single Excel sheet.

PDF to PowerPoint Converter.

Advanced document reconstruction converts PDFs to PowerPoint presentation files. Office Open XML .pptx filter. Converts PDF to PowerPoint without requiring Microsoft® PowerPoint to be installed.

Text Annotations to Word.

Recover text markup in Word.

Extract Data.

Use this to extract data from PDF files to .CSV files. User options include: specify delimiter, line terminator and encoding to be used during extraction.

File | Export.

Export PDF file content to any of the supported conversion formats (.docx, .doc, .rtf, .xlsx, .xml, .pptx, .html or .txt).
Skannad PDF-återskapning. Konvertera gamla PDF-filer till välformaterade, redigerbara Word-dokument.
Skanna till Word. Skapa färdigformaterade Word-dokument direkt från skannern.
 
Selektiv extrahering. Välj det innehåll från PDF-sidan som du vill konvertera till Word. Formatering och layout bibehålls.
 
Behåll formatering. Konvertera text, tabeller och bilder från PDF-dokument till Word och Excel med bibehållen formatering.
 
Konvertera PDF till HTML. Avancerad dokument-rekonstruktion för att konvertera PDF till formaterad, W3C-kompatibel XHTML. Behåller kolumner. Tar bort sidhuvuden, sidfötter och bilder.
 
Konvertera PDF till text. Avancerad dokument-rekonstruktion för extrahering av text från PDF. Behåller kolumner. Tar bort sidhuvuden och sidfötter.
 
Bibehåll kvalitet. Ödsla inte tid på att omformatera och omarbeta dina Word-dokument.
 
Överför sidhuvuden och sidfötter. Avancerade alternativ för att konvertera och ta bort sidhuvuden och sidfötter.
Återskapa tabeller. Överlägsen funktionalitet för att återskapa tabeller med bibehållen formatering som tabellobjekt i Word.
Konvertera formulär. Formulär i PDF-dokument identifieras och konverteras automatiskt till textrutor, så att du enkelt kan redigera dem.
Omvandla roterad text. Omvandla PDF oavsett vilken vinkel texten är placerad i.
Överför länkar. Länkar i orginalfilen överförs automatiskt till det nya Word-dokumentet.
Konvertera från Explorer. Öppna PDF i Word via Windows Explorer - med ett klick.

Skanning och arkivering:

TIFF till PDF. Konvertera scannade TIFF-dokument till sökbara och arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument.
 
Scanner till PDF. Scanna dina dokument direkt till arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument som blir sökbara tack vare OCR-textlager.
 
OCR för sökning. Lägg till sökbart textlager. Smidigt för indexering och arkivering av pappersdokument samt dokument av gamla filtyper.
 
PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument.
 
Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer.
 
Valideringsrapporter för PDF/A. Solid PDF Tools v6 skapar valideringrapporter för PDF/A i enlighet med specifikationerna från PDF/D-konsortiet.

PDF-redigering:

Skapa PDF. Skapa PDF-dokument med dra- och släppfunktioner och WYSIWYG-gränssnitt.
 
WYSIWYG-gränssnitt. Gränsnitt för redigering av flera dokument på sidnivå.
Slå ihop. Slå ihop flera filer till ett PDF-dokument, alternativt slå ihop flera PDF-dokument till ett enda.
Arrangera om sidor. Använd drag och släpp för att arrangera om sidordningen i PDF-dokument eller flytta sidor mellan olika dokument.
 
Extrahera Sidor. Extrahera sidor från ett PDF-dokument som ett nytt PDF-dokument eller flera nya dokument för enskilda sidor.
Konvertera flera filer samtidigt. Spara tid genom att konvertera flera filer åt gången med hjälp av användarvänliga gränssnitt.
 

Skapa PDF:

Skriv ut till PDF. Skapa enkelt PDF-filer från alla Windows-program.
 
Lösenords-skydda dina PDF-dokument. Du kan kontrollera vilka som kan öppna, redigera, kopiera, skriva ut eller kommentera ditt PDF-dokument.
 

256 AES Encryption.

This new high level encryption is supported in Adobe® Acrobat® 9 or higher. 128-bit RC4 or AES encryption algorithms also supported.
Sätt PDF-rättigheter Kontrollera vilka användare som kan öppna, redigera, kopiera, skriva ut eller kommentera ditt PDF-dokument.
 
Arkivbeständig PDF/A. Skapa PDF/A-1b-dokument i enlighet med ISO 19005-1 arkiveringsstandard.
 
64 bit plattform-support. Solid Documents produkter kan nu köras prickfritt i Windows XP 64 och Windows Vista 64.
Ställ in dokumentegenskaper. Definiera Titel, Författare, Ämne och Nyckelord för att hjälpa till att organisera dina dokument.
Minska filstorlek. Undvik stora PDF-dokument med hjälp av våra komprimeringsalternativ. Optimera filstorleken för webb eller för utskrift, utan att det försämrar kvalitéten.
 
Acrobat Reader-inställningar. Sätt standardinställningar, inklusive sidlayout, zoom och förhandsvisning.
PDF-bokmärken från Office. Skapa automatiskt en översikt över dina PDF-bokmärken från Word, PowerPoint, Excel eller Publisher.
 

Systemkrav

  • Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (både 32 och 64 bit).
  • Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (krävs för att skapa PDF-filer av .doc, .xls, .ppt mfl).
  • Produktlicens för samtliga användare.

 


Karta
©2000-2019 Solid Documents Limited - Med ensamrätt