Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Konwersja PDF do Word i programy do tworzenia plików

PDF Creator - Utwórz błyskawicznie zoptymalizowane, zabezpieczone pliki PDF

Solid PDF Creator jest jednym z kilku doskonałych programów do konwersji PDF do Word i tworzenia plików PDF, firmy Solid Documents. Przejrzyj tabelę porównania funkcji programów, aby wybrać najbardziej odpowiadający Tobie program do konwersji i tworzenia PDF, a następnie kliknij przycisk Kup teraz!, aby kupić program.


 
 
 
USD 29,95
USD 49,95
USD 149,95

Konwersja PDF do Word i pozyskiwanie zawartości:

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
 
Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu.
 

Office Open XML .docx Format.

Converts PDF files to Word .docx format without requiring Microsoft® Word to be installed.

Office Open XML .xlsx Format.

Converts PDF files to Excel .xlsx format without requiring Microsoft® Excel to be installed.

Include Non-table Data in Excel Sheets.

PDF to Excel conversion now offers the option to include non-table data.

Combine Multiple PDF tables onto 1 Excel Sheet.

PDF to Excel conversion now offers the option to combine tables onto a single Excel sheet.

PDF to PowerPoint Converter.

Advanced document reconstruction converts PDFs to PowerPoint presentation files. Office Open XML .pptx filter. Converts PDF to PowerPoint without requiring Microsoft® PowerPoint to be installed.

Text Annotations to Word.

Recover text markup in Word.

Extract Data.

Use this to extract data from PDF files to .CSV files. User options include: specify delimiter, line terminator and encoding to be used during extraction.

File | Export.

Export PDF file content to any of the supported conversion formats (.docx, .doc, .rtf, .xlsx, .xml, .pptx, .html or .txt).
Poprawa zeskanowanego PDF. Konwersja zapisanych wcześniej zeskanowanych plików PDF do poprawnie sformatowanego, edytowalnego dokumentu Word.

Skanowanie do Word.

Skanuj papierowe dokumenty do odpowiednio sformatowanych, edytowalnych dokumentów Word używając Solid OCR.
 
Selektywne pozyskiwanie. Wybór konkretnej zawartości, która ma zostać bezpośrednio przekonwertowana z pliku PDF do dokumentu Word. Zachowanie układu strony, formatowania i stylów.
 
Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG. Po prostu zaznacz wybrany tekst, tabelę lub obrazy w pliku PDF. Z łatwością utworzysz z nich tekst w Word, tabele w Excel lub pliki graficzne.
 
Konwersja PDF do HTML. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować pliki PDF do formatu W3C zgodnego z XHTML. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki, stopki i grafiki.
 
Konwersja PDF na Tekst. Korzystaj z zaawansowanych trybów rekonstrukcji dokumentu aby przekonwertować przepływ tekstu z pliku PDF. Z łatwością wykryjesz kolumny, usuniesz nagłówki i stopki.
 
Jakość konwersji. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianiu przekonwertowanych plików Word.
 
Nagłówki i stopki. Dostępne są zaawansowane opcje konwerowania lub usuwania nagłówków i stopek.
Pozyskiwanie tabel. Udoskonalone pozyskiwanie tabel z obramowaniem lub bez, i zapis ich jako obiektów w dokumentach Word wraz z zachowaniem formatowania.
Rozpoznawanie formularzy. Pola formularzy w pliku PDF są rozpoznawane i konwertowane na pola tekstowe w celu łatwiejszej edycji i wstawiania danych.
Pozyskiwanie obróconego tekstu. Przekonwertuj tekst ze swojego pliku PDF niezależnie od jego orientacji.
Rozpoznawanie hiperłączy. Hiperłącza adresów URL z pliku PDF są automatycznie przenoszone do nowego dokumentu Word.

Konwertowanie z Eksploratora.

Jednym kliknięciem otworzysz dokument PDF w Word z Eksploratora Windows

Skanowanie i archiwizacja:

Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b.
 
Skanowanie do PDF. Możesz skanować papierową dokumentację bezpośrednio o plków PDF/A-1b. Dzięki aplkacji OCR możliwe będzie wyszukiwanie tekstowe.
 
OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych.
 
Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji.
 
Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy.
 
Standardowe raporty zgodności z PDF/A. Solid PDF Tools v6 tworzy standardowe raporty analizy zgodności z formatem PDF/A według wytycznych PDF/D Consortium.

Edycja PDF:

Tworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
 
Interfejs użytkownika WYSIWYG. Graficzne środowisko użytkownika umożliwia jednocześnie pracę z wieloma plikami PDF i łatwą manipulację poszczególnymi stronami.
Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF.
Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.
 
Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony.
Przetwarzanie wsadowe. Możesz zaoszczędzić czas korzystając z przetwarzania wsadowego, które można uruchomić za pomocą graficznego interfejsu użytkownika programu.
 

Tworzenie PDF:

Drukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
 
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.
 

256 AES Encryption.

This new high level encryption is supported in Adobe® Acrobat® 9 or higher. 128-bit RC4 or AES encryption algorithms also supported.
Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF.
 
Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
 
Obsługa platformy 64 bit. Produkty Solid Documents są w pełni zintegrowane z Windows XP 64 oraz Windows Vista 64.
Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami.
Redukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.
 

Ustawienia dla Acrobat Reader.

Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron.
Zakładki PDF z Office. Zakładki w pliku PDF są automatycznie tworzone z już istniejących w dokumentach takich aplikacji jak Word, PowerPoint, Excel lub Publisher.
 

Wymagania systemowe

  • Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowe)}
  • Microsoft Office (2010, 2013, 2016) wymagany do tworzenia plików .doc, .xls, .ppt, ...
  • Jedna licencja programu dla jednego systemu. Licencje wielostanowiskowe są dostępne.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone