Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 
PDF Creator - Skapa optimerade och skyddade PDF-dokument på sekundenLösenordskydda dina PDF-dokument

Lösenordskydda dina PDF-dokument

 1. Lösenordskydd.

    Du kan kontrollera vilka som kan läsa, ändra, kopiera, skriva ut eller ligga till kommentarer till ditt dokument.
 2. Öppna PDF.

    Öppna det dokument du vill lösenordsskydda som PDF och välj Arkiv | Skriv ut...
 3. Välj skrivarenhet.

    I utskriftsmenyn som kommer fram väljer du Solid PDF Creator skrivarenheten och klickar OK...
 4. Ställ in dokument-egenskaper.

    I fönstret som kommer fram, namnge ditt PDF-dokument, kontrollera att alternativet Dokument egenskaper är förbockat och klicka Skapa...
 5. Kryptera ditt PDF-dokument.

    Välj krypteringsnivå för ditt PDF-dokument, markera de alternativ du vill tillåta utan lösenord, fyll i ditt lösenord och klicka OK. På det här sättet kan du optimera dina dokument för antingen säkerhet eller bakåt-kompatiblitet med äldre versioner av Adobe Reader...
 6. Ditt säkra dokument.

    När du öppnar ditt PDF-dokument i Adobe Reader kommer du se att det är "SÄKERT". Användare kommer inte kunna använda de funktioner du valt bort.
 7. Fråga efter lösenord.

    All förändring av dokumentet som inte redan är tillåtet, som att konvertera PDF-dokumentet till Word-dokument med Solid Converter® PDF, kräver lösenordsautentisering för att genomföras.

Andra guider:
Skapa PDF-dokument enkelt
Skapa rättigheter
Optimering
Arkivera med PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - Med ensamrätt