Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 
PDF Creator - Skapa optimerade och skyddade PDF-dokument på sekundenOptimering

Optimering

 1. Optimera dina PDF-dokument.

    Låter dig kontrollera kvalitén på ditt dokument baserat på dess tänkta användningsområde.
 2. Skräddarsy ditt PDF-dokument.

    Välj en av de vanliga alternativen för kvalite, eller välj "Skräddarsy" och klicka på "Inställningar"-knappen för att skräddarsy ditt dokument.
 3. Bildoptimering.

    Kontrollera Bild-kvalitén (och filstorleken) på ditt dokument genom att ange DPI och Komprimering för både färgbilder och bilder i gråskala.
 4. Fontoptimering.

    Välj specifika fonter att baka in i ditt PDF-dokument, eller fonter som inte skall bakas in.

Andra guider:
Skapa PDF-dokument enkelt
Lösenordskydda dina PDF-dokument
Skapa rättigheter
Arkivera med PDF/A

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - Med ensamrätt