Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Solid PDF/A Express

PDF/A creation, conversion and validation software for archiving.

Solid PDF/A Express is your solution for robust PDF/A archival creation, conversion and validation with PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b and PDF/A-3u ISO 19005 formats supported.

Additional features include viewing your PDFs and customizing viewer preferences, adding security (passwords, permissions, encryption) and adding or modifying document properties.

Document Conversion and Reconstruction

 

Archival and Creation

PDF till Word
 Convert to PDF/A
Scan to Word
 Validate PDF/A
Convert to Excel
 Scanna till PDF
Convert to HTML
 PDF to Searchable PDF or PDF/A
Convert to PowerPoint
 Create PDF using Office
Convert to Text
 Create PDF from Images
Extract Data
 Create PDF using printer driver
Extract Images
 Combine
Selection Conversion (file or clipboard)
 Page Manipulation
Word Addin (Open PDF button)
 
Word Addin (Open Image button)
 
 

Miscellaneous

 
Page Viewer (Zoom, etc.)
 
Passwords, Permissions, Encryption
 
Document Properties
 
Viewer Settings
 
Multiple-Files
 
Search
 
Print PDF
 
 
Scanner till PDF. Scanna dina dokument direkt till arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument som blir sökbara tack vare OCR-textlager.
TIFF till PDF. Konvertera scannade TIFF-dokument till sökbara och arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument.
OCR för sökning. Lägg till sökbart textlager. Smidigt för indexering och arkivering av pappersdokument samt dokument av gamla filtyper.
PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument.
Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer.
Valideringsrapporter för PDF/A. Solid PDF Tools v6 skapar valideringrapporter för PDF/A i enlighet med specifikationerna från PDF/D-konsortiet.
Slå ihop. Slå ihop flera filer till ett PDF-dokument, alternativt slå ihop flera PDF-dokument till ett enda.
Arrangera om sidor. Använd drag och släpp för att arrangera om sidordningen i PDF-dokument eller flytta sidor mellan olika dokument.
Extrahera Sidor. Extrahera sidor från ett PDF-dokument som ett nytt PDF-dokument eller flera nya dokument för enskilda sidor.

Multiple-file Conversions.

Save time by using the multiple-file conversion list in the UI.
Skapa PDF. Skapa PDF-dokument med dra- och släppfunktioner och WYSIWYG-gränssnitt.
Skriv ut till PDF. Skapa enkelt PDF-filer från alla Windows-program.
Lösenords-skydda dina PDF-dokument. Du kan kontrollera vilka som kan öppna, redigera, kopiera, skriva ut eller kommentera ditt PDF-dokument.

256 AES Encryption.

This new high level encryption is supported in Adobe® Acrobat® 9 or higher. 128-bit RC4 or AES encryption algorithms also supported.
Arkivbeständig PDF/A. Skapa PDF/A-1b-dokument i enlighet med ISO 19005-1 arkiveringsstandard.
Ställ in dokumentegenskaper. Definiera Titel, Författare, Ämne och Nyckelord för att hjälpa till att organisera dina dokument.
Minska filstorlek. Undvik stora PDF-dokument med hjälp av våra komprimeringsalternativ. Optimera filstorleken för webb eller för utskrift, utan att det försämrar kvalitéten.
Acrobat Reader-inställningar. Sätt standardinställningar, inklusive sidlayout, zoom och förhandsvisning.
PDF-bokmärken från Office. Skapa automatiskt en översikt över dina PDF-bokmärken från Word, PowerPoint, Excel eller Publisher.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - Med ensamrätt