Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid PDF/A Express

PDF/A creation, conversion and validation software for archiving.

Solid PDF/A Express jest rozwiązaniem dla trwałej i odpornej archiwizacji PDF/A, konwersji oraz walidacji ze standardami PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b oraz PDF/A-3u ISO 19005.

Dodatkowe funkcje uwzględniają przeglądnianie plików PDF oraz modyfikację ustawień przeglądarki, dodawanie ochrony pliku (hasła, ograniczenia, szyfrowanie) oraz dodawanie lub modyfikacja właściwości dokumentu.

Konwersja Dokumentu oraz Rekonstrukcja

 

Archiwizacja i Tworzenie

PDF do Word
 Konwersja do PDF/A
Skanowanie do Word
 Sprawdzanie poprawności PDF/A
Konwersja do Excel
 Skanowanie do PDF
Konwersja do HTML
 Przeszukiwalny PDF lub PDF/A
Konwersja do PowerPoint
 Tworzenie PDF z Office
Konwersja do Text
 Tworzenie PDF z Obrazów
Ekstrakcja danych
 Tworzenie PDF ze sterownika drukarki
Wydobywanie obrazów
 Scalanie plików
Konwersja zaznaczonego fragmentu (plik lub schowek)
 Obróbka strony
Wtyczka Word (przycisk Otwórz PDF)
 
Wtyczka Word (przycisk Otwórz TIFF)
 
 

Różnorodne funkcje

 
Przeglądarka Strony (Powiększenie, etc.)
 
Hasła, Ograniczenia, Szyfrowanie
 
Właściwości Dokumentu
 
Ustawienia Przeglądarki
 
Praca na wielu plikach
 
Search
 
Print PDF
 
 
Skanowanie do PDF. Możesz skanować papierową dokumentację bezpośrednio o plków PDF/A-1b. Dzięki aplkacji OCR możliwe będzie wyszukiwanie tekstowe.
Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b.
OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych.
Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji.
Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy.
Standardowe raporty zgodności z PDF/A. Solid PDF Tools v6 tworzy standardowe raporty analizy zgodności z formatem PDF/A według wytycznych PDF/D Consortium.
Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF.
Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.
Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony.

Konwersja wielu plików.

Oszczędzaj czas korzystając z listy/kolejkowania konwersji plików w interfejsie użytkownika.
Tworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
Drukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.

Szyfrowanie 256 AES.

Możesz wykorzystać ten nowy, wysoko zaawansowany algorytm szyfrowania, który jest obsługiwany przez Adobe® Acrobat® 9 lub wyżej. Algorytmy 128-bit RC4 oraz AES są także obsługiwane.
Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami.
Redukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.

Ustawienia dla Acrobat Reader.

Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron.
Zakładki PDF z Office. Zakładki w pliku PDF są automatycznie tworzone z już istniejących w dokumentach takich aplikacji jak Word, PowerPoint, Excel lub Publisher.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone