Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Solid Automator

Automated PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation.

Solid Automator uses watch folders and pre-defined settings to automate PDF workflow.

Convert images and PDF files to PDF/A, validate PDF/A and create PDF to searchable PDF or PDF/A. ISO 19005 PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b and PDF/A-3u formats supported.

Document Conversion and Reconstruction

PDF till Word
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
Validate PDF/A
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 
TIFF till PDF. Konvertera scannade TIFF-dokument till sökbara och arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument.
OCR för sökning. Lägg till sökbart textlager. Smidigt för indexering och arkivering av pappersdokument samt dokument av gamla filtyper.
PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument.
Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer.
Valideringsrapporter för PDF/A. Solid PDF Tools v6 skapar valideringrapporter för PDF/A i enlighet med specifikationerna från PDF/D-konsortiet.

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt