Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF'i Word'e Dönüştürücü Müşteriler
 

Solid Automator

Automated PDF/A validation, PDF to PDF/A conversion and searchable PDF creation.

Solid Automator uses watch folders and pre-defined settings to automate PDF workflow.

Convert images and PDF files to PDF/A, validate PDF/A and create PDF to searchable PDF or PDF/A. ISO 19005 PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b and PDF/A-3u formats supported.

Document Conversion and Reconstruction

PDF'i Word'e
Extract Text
 

Archival Using PDF/A

Convert to PDF/A
PDF/A'i Doğrulayın
PDF to Searchable PDF or PDF/A
Create PDF from Images
 
TIFF'i PDF'e. Eskiden taranmış TIFF belgelerini tamamen içinde arama yapılabilen ve arşivlenebilen PDF/A-1b belgelerine dönüştürün.
Arama için OCR. Aranabilir metin katmanı ekleyin. Fazla ve kağıt belgeleri dizinleme ve arşivlemede kolaylık.
PDF'i PDF/A'e. Mevcut normal ya da görüntü PDF dosyalarını tamamen içinde arama yapılabilir ISO 19005-1 uyumlu arşivlenebilir belgelere dönüştürün.
PDF/A'i değerlendirin. Mevcut PDF belgeleri için ISO 19005-1 uygunluğunu doğrulayın ve yaygın sorunları düzeltin.
Standart PDF/A Uyum Raporları. Solid PDF Araçları v6, PDF/D Konsorsiyumu'ndan özellikler için olduğu gibi standart PDF/A doğrulama raporları oluşturur.

 


Site Haritası
©2000-2019 Solid Documents Limited - Tüm Hakları Saklıdır