Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Converter

Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!

Pyt. Solid Converter Jakie są różnice pomiędzy metodami rekonstrukcji plików (sposoby konwersji)?

Odp. W Solid Converter istnieje możliwość wyboru pomiędzy pięcioma metodami rekonstrukcji plików, w zależności od oczekiwanego efektu:

  • Płynny. Zachowuje układ strony, kolumny, formatowanie, i elementy graficzne, oraz przepływ tekstu.
  • Tabele. Zachowuje układ strony, formatowanie, przepływ tekstu, i elementy graficzne, ale ignoruje podział na kolumny.
  • Ciągły. Nie jest zachowany dokładny układ strony konwertowanego pliku. Następuje dokładna rekonstrukcja układu tekstu, ale zachowane jest tylko formatowanie paragrafów, elementy graficzne i przepływ tekstu.
  • Zwykły Tekst. Zachowany zostaje tekst bez formatowania i układu. Ten sposób nie zachowuje formatowania (znaków bądź całych akapitów) czy elementów graficznych, a jedynie przepływ tekstu z podziałem na kolumny i analizą położenia. (Uwaga: Metoda ta dostępna jest przy skorzystaniu z kreatora podczas konwersji pliku PDF na zwykły tekst.)
  • Dokładne Odwzorowanie. Przy użyciu pól tekstowych w dokumencie Word, zapewnione jest zachowanie położenia tekstu i elementów graficznych identyczne jak w źródłowym pliku PDF. Nie zaleca się wyboru tej metody jeśli przekonwertowany materiał ma być gruntownie edytowany. Metoda najlepiej sprawdza się przy konwersji typowo graficznych dokumentów (broszury, postery, itp.).

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone