Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Converter

Konwertuj PDF do Word, Excel - Dokumenty prostsze w edycji i obróbce!

Pyt. Solid Converter Jakie są różnice pomiędzy metodami rekonstrukcji plików (sposoby konwersji)?

Odp. W Solid Converter istnieje możliwość wyboru pomiędzy pięcioma metodami rekonstrukcji plików, w zależności od oczekiwanego efektu:

  • Płynny. Zachowuje układ strony, kolumny, formatowanie, i elementy graficzne, oraz przepływ tekstu.
  • Tabele. Zachowuje układ strony, formatowanie, przepływ tekstu, i elementy graficzne, ale ignoruje podział na kolumny.
  • Ciągły. Nie jest zachowany dokładny układ strony konwertowanego pliku. Następuje dokładna rekonstrukcja układu tekstu, ale zachowane jest tylko formatowanie paragrafów, elementy graficzne i przepływ tekstu.
  • Zwykły Tekst. Zachowany zostaje tekst bez formatowania i układu. Ten sposób nie zachowuje formatowania (znaków bądź całych akapitów) czy elementów graficznych, a jedynie przepływ tekstu z podziałem na kolumny i analizą położenia. (Uwaga: Metoda ta dostępna jest przy skorzystaniu z kreatora podczas konwersji pliku PDF na zwykły tekst.)
  • Dokładne Odwzorowanie. Przy użyciu pól tekstowych w dokumencie Word, zapewnione jest zachowanie położenia tekstu i elementów graficznych identyczne jak w źródłowym pliku PDF. Nie zaleca się wyboru tej metody jeśli przekonwertowany materiał ma być gruntownie edytowany. Metoda najlepiej sprawdza się przy konwersji typowo graficznych dokumentów (broszury, postery, itp.).

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone