Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Solid Framework

PDF class library för .NET-utvecklare

Q. Is Java supported by Solid Framework?

A. No. J# is supported though.

Programspråk

Solid Framework är ett CLS-kompatibelt class library, vilket innebär att det bara tillåter funktioner som är vanliga i alla .NET-språk. T ex används inte osignerade typer och överlastade subrutiner eftersom de inte finns i alla de språk som stöds.

För enkelhetens skull är alla exempel och dokumentation i C#. Övriga vanligt förekommande CLS-kompatibla språk är:

  • C#
  • Visual Basic .NET
  • J#

För ursprunglig C++, finns det en enkel wrapper för grundfunktionerna i Software Developer Kitet. Klasserna i wrappern är identiska med de C# så att exempel och dokumentation kan delas av alla utvecklare.

Read more about Platforms and Languages here.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - Med ensamrätt