Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Solid Framework

PDF class library för .NET-utvecklare

Q. Is Java supported by Solid Framework?

A. No. J# is supported though.

Programspråk

Solid Framework är ett CLS-kompatibelt class library, vilket innebär att det bara tillåter funktioner som är vanliga i alla .NET-språk. T ex används inte osignerade typer och överlastade subrutiner eftersom de inte finns i alla de språk som stöds.

För enkelhetens skull är alla exempel och dokumentation i C#. Övriga vanligt förekommande CLS-kompatibla språk är:

  • C#
  • Visual Basic .NET
  • J#

För ursprunglig C++, finns det en enkel wrapper för grundfunktionerna i Software Developer Kitet. Klasserna i wrappern är identiska med de C# så att exempel och dokumentation kan delas av alla utvecklare.

Read more about Platforms and Languages here.

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt