Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Solid Framework

PDF class library för .NET-utvecklare

Q. Is Microsoft Word required for PDF Conversion?

A.

Du kan konvertera PDF till Word utan att ha Microsoft Office installerat, men det finns två funktioner som kräver Microsoft Office 2003 eller 2007 (Vista):

  • Igenkänning av icke-standard-fonter kräver Office Tools (Document Imaging) för OCR
  • Spara som binär .doc kräver Microsoft Word (.rtf och WordML .doc kräver inte Microsoft Word)

Read more about system requirements here.

 


Karta
©2000-2019 Solid Documents Limited - Med ensamrätt