Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 
PDF till Word-konverterare
Konvertera

  • Solid Converter
  • Solid PDF Tools


Solid Converter® PDF

Ladda hem Testversionen

Läs mer om Solid Converter

Konvertera PDF till Word & Excel med Solid Converter PDF

Konvertera PDF till Word, Excel - lättredigerade dokument!


Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument.
 
Konvertera PDF till Excel. Konvertera tabeller direkt från PDF-filer till Microsoft® Excel. Konvertera enskilda sidor eller hela dokument.
 
Selektiv extrahering. Välj det innehåll från PDF-sidan som du vill konvertera till Word. Formatering och layout bibehålls.
 
Skapa PDF. Skapa PDF-dokument med dra- och släppfunktioner och WYSIWYG-gränssnitt.
 
 
149,95
PDF till Word
PDF till Excel
PDF till HTML
PDF till text
Skanna till Word
WYSIWYG
Återskapa tabeller
Konvertera formulär
Roterad text
Länkar
Skapa PDF
Lösenord
Kryptering
Dra & släpp
Sammanställ
Arrangera om
Extrahera sidor
Konvertera flera filer
TIFF till PDF
Scanna till PDF
OCR-lager
PDF till PDF/A
Laga PDF/A

Läs mer... 

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - Med ensamrätt