Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 
PDF till Word-konverterare
Konvertera

  • Solid Converter
  • Solid PDF Tools


Solid Converter® PDF

Ladda hem Testversionen

Läs mer om Solid Converter

Konvertera PDF till Word & Excel med Solid Converter PDF

Konvertera PDF till Word, Excel - lättredigerade dokument!


Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument.
 
Konvertera PDF till Excel. Konvertera tabeller direkt från PDF-filer till Microsoft® Excel. Konvertera enskilda sidor eller hela dokument.
 
Selektiv extrahering. Välj det innehåll från PDF-sidan som du vill konvertera till Word. Formatering och layout bibehålls.
 
Skapa PDF. Skapa PDF-dokument med dra- och släppfunktioner och WYSIWYG-gränssnitt.
 
 
149,95
PDF till Word
PDF till Excel
PDF till HTML
PDF till text
Skanna till Word
WYSIWYG
Återskapa tabeller
Konvertera formulär
Roterad text
Länkar
Skapa PDF
Lösenord
Kryptering
Dra & släpp
Sammanställ
Arrangera om
Extrahera sidor
Konvertera flera filer
TIFF till PDF
Scanna till PDF
OCR-lager
PDF till PDF/A
Laga PDF/A

Läs mer... 

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt