Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid PDF Tools - Tips & Tricks

Poniższe Tips & Tricks mają pomóc Ci w pełnym wykorzystaniu możliwości Solid PDF Tools. Porady i triki udzielają pomocy w konkretnych kwestiach, zapewniają szkolenie w tematach odnoszących się do naszych produktów i pokazują szybsze i łatwiejsze sposoby wykonania zadania.

Cenimy spostrzeżenia o dowolnym Tips & Tricks, które odkryjesz podczas używania naszych produktów! Prosimy przesłać swoje pomysły na: .

Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A
Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.

Funkcje Adobe® Acrobat® za ułamek ceny
Utworzenie PDF dużo kosztuje!

Dostosuj rozmiar pliku PDF do Twoich celów
Zoptymalizuj plik PDF do konkretnego zastosowania.

Dodaj znak wodny do PDF
Korzystaj z szablonów znaków wodnych lub utwórz własny znak wodny

Utwórz w łatwy sposób pliki PDF z DOWOLNEGO programu Windows...
Włączając Word, Excel, PowerPoint, i więcej!

Dostosuj dokumenty do wydruku lub zamieszczenia w internecie
Decyduj o odpowiednim poziomie jakości i rozmiarze wyjściowego PDF.

Ochrona poufnych informacji
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem.

Zmiana układu stron w plikach PDF
Łatwa zmiana układu stron z pliku PDF lub między wieloma plikami.

Redukcja wielkości pliku
Zoptymalizuj pliki PDF.

Standardy PDF i firma
Co to jest PDF/A, PDF/X, PDF/E?

Co to jest format pliku PDF?
Zalety korzystania z dokumentów PDF.

Narzędzia typu "Nie wiesz, co masz"
Czy potrzebuje pozyskać tekst z zeskanowanego dokumentu? Chcesz łatwo przeglądać obrazy bez konieczności uczenia się obsługi skomplikowanego programu graficznego?

Solid PDF Tools przegląd funkcji

Skanowanie dokumentów papierowych bezpośrednio do łatwych w edycji i formatowaniu plików Word.

Skanowanie do Word.

Skanuj papierowe dokumenty do odpowiednio sformatowanych, edytowalnych dokumentów Word używając Solid OCR.
 
Wybór konkretnej zawartości ze strony dokumentu w formacie PDF w celu konwersji do Word.Selektywne pozyskiwanie. Wybór konkretnej zawartości, która ma zostać bezpośrednio przekonwertowana z pliku PDF do dokumentu Word. Zachowanie układu strony, formatowania i stylów.
 
Konwersja plików PDF na łatwiejsze w edycji dokumenty Word.

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
 
Wysoka jakość konwersji gwarantuje oszczędność czasu zwykle straconego na formatowanie i poprawę przekonwertowanych plików.Jakość konwersji. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianiu przekonwertowanych plików Word.
 
Sprawna konwersja tabel z plików PDF na dokumenty Microsoft® ExcelKonwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu.
 
Konwersja wybranych tabel bądź obrazów z plików PDF, na tabele w Word i Excel lub pliki graficzne.Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG. Po prostu zaznacz wybrany tekst, tabelę lub obrazy w pliku PDF. Z łatwością utworzysz z nich tekst w Word, tabele w Excel lub pliki graficzne.
 
Konwersja papierowych dokumentów na łatwe w przeszukaniu, przeznaczone do długotrwałej archiwizacji pliki PDF/A-1bSkanowanie do PDF. Możesz skanować papierową dokumentację bezpośrednio o plków PDF/A-1b. Dzięki aplkacji OCR możliwe będzie wyszukiwanie tekstowe.
 
Konwersja starszych plików PDF na łatwe w przeszukaniu, przeznaczone do długotrwałej konwersji pliki PDF/A-1bKonwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji.
 
Konwersja obrazów stron w formacie TIFF na łatwe w przeszukaniu, przeznaczone do długotrwałej archiwizacji pliki PDF/A-1bKonwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b.
 
Dzięki tekstowej powłoce OCR, pliki PDF stają się łatwe w przeszukaniu OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych.
 
Po prostu przeciągnij i upuść aby utworzyć plik PDFTworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
 
Korzystaj z szablonów znaków wodnych, własnych znaków lub obrazówZnak wodny. Korzystaj z szablonów znaków wodnych, własnych znaków, tekstowych stempli, obrazów i nagłówków elektronicznych.
 
Obracaj, wydobywaj, zmieniaj kolejność, drukuj lub kasuj poszczególne stronyZmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.
 
Szablony przetwarzania wsadowego, które można uruchomić za pomocą skryptów z wiersza poleceń lub z graficznego interfejsu użytkownika programu, znacznie skracają czas pracy.Przetwarzanie wsadowe. Możesz zaoszczędzić czas korzystając z przetwarzania wsadowego, które można uruchomić za pomocą graficznego interfejsu użytkownika programu.
 
Twórz pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję drukuDrukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
 
Dodawaj hasło zabezpieczające do swoich plików PDFZabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.
 
Ograniczaj mozliwości użytkowników co do oglądania, druku, modyfikowania lub ekstrakcjiUstawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF.
 
Określaj cechy i rozmiar poszczególnych czcionek w dokumencieRedukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.
 
Archiwizuj swoje pliki PDF przy użyciu standardu ISO PDF/A-1bArchiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
 

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone