Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid PDF Tools - Tips og triks

Tips og triks gir deg hjelp med å få mest mulig ut av Solid PDF Tools. Tips og triks assisterer deg med spesifikke problemer, gir opplæring om emner relatert til produktene våre og viser deg raskere og enklere måter å utføre oppgaver på.

Vi hører gjerne om tips og triks du oppdager mens du bruker produktene våre ! Send ideene dine til: .

Archive Using PDF/A
Create PDF/A-1b documents which are fully compliant with ISO 19005-1 archiving standards.

Adobe® Acrobat® Features at a Fraction of the Cost
PDF creation for a great price!

Control PDF File Size for Your Purposes
Optimize your PDF file for your specific purpose.

Add Watermarks to your PDFs
Use pre-defined watermarks or create your own.

Easily Create PDF Files from ANY Windows Program...
Including Word, Excel, PowerPoint, and more!

Fine-Tune Your Documents for Print or Web
You decide the appropriate level of quality and size for your PDF output.

Protect Your Confidential Information
Password protect your PDFs.

Rearrange Pages in your PDF Files
Easily rearrange pages with a PDF file or between multiple files.

Reduce PDF File Sizes
Optimize Your PDF Files.

PDF Standards and Your Business
What is PDF/A, PDF/X, PDF/E?

What er PDF-filformatet?
Fordelene med å bruke PDF-dokumenter.

Verktøy du ikke visste fantes.
Ekstrahering fra et skannet dokument? Visning av bilder enkelt uten læring av kompliserte programmer?

Solid PDF Tools Egenskaps-guider

Skann direkte fra papir til velformaterte, redigerbare Word dokumenter.Skann til Word. Skann direkte fra papir til velformaterte, redigerbare Word dokumenter.
 
Velg innholdet du ønsker å konvertere til Word direkte fra PDF siden.Delvis Ekstraksjon. Velg ut innholdet du ønsker å konvertere til Word direkte fra PDF siden. Formatering og layout opprettholdes.
 
Konverter PDF filene dine til Word dokumenter for enkel redigering.Konvertering fra PDF til Word. Konverter dine PDF filer til Word dokumenter for enkel redigering.
 
Med konveteringer av høy kvalitet slipper du å bruke timer på reformatering og gjenoppretting av filene dine.Kvalitets-konvertering. Du slipper å kaste bort timer på formatering og redigering av dine konverterte Word filer.
 
Konverter tabeller enkelt fra PDF filer til Microsoft® Excel dokumenterPDF til Excel. Konverter tabeller fra PDF filer til Microsoft ® Excel regneark. Velg enkelte sider eller hele dokumentet.
 
Konverter utvalgte tabeller eller bilder fra PDF filer. Fremstiller tabeller i Word, Excel, eller bilde filer.WYSIWYG innholds-ekstraksjon. Konverter utvalgt tekst, tabell eller bilde fra en PDF fil. Oppretter formatert innhold i Word, tabeller i Excel eller bilde filer.
 
Konverter papirdokumenter til gjennomsøkbare og arkiverbare PDF/A-1bSkann til PDF. Skann papir dokumenter til arkiverbare PDF/A-1b dokumenter. Takket være OCR textlayer er disse dokumentene gjennomsøkbare.
 
Konverter foreldete PDF filer til gjennomsøkbare og arkiverbare PDF/A-1bPDF til PDF/A. Konverter eksisterende ordinære PDF filer til fullstendig gjennomsøkbare ISO 19005-1 kompatible og arkiverbare dokumenter.
 
Konverter TIFF bilde-sider til gjenomsøkbare og arkiverbare PDF/A-1bTIFF til PDF. Konverter legacy-skannede TIFF dokumenter til gjennomsøkbare og arkiverbare PDF/A-1b dokumenter.
 
Gjør skannede PDF dokumenter gjennomsøkbare med ett OCR text lagOCR for søk. Tilføy gjennomsøkbare tekstlayer. Lett for oppretting av stikkordregister og arkivering av foreldete dokumenter og papir dokumenter.
 
Drag & drop for enkel fremstilling av PDF filerPDF fremstilling. Enkelt drag & drop. Opprett PDF filer av dine dokumenter. WYSIWYG brukeroverflate.
 
Bruk forhåndsbestemte eller egendefinerte vannmerker og stemplerVannmerker. Forhånds- og egedefinerte vannmerker. Text stempler, bilder og PDF overlegg. Elektroniske letterheads.
 
Roter, klipp ut, omorganiser, print og slett siderOmorganiser sider. Bruk drag & drop for å omordne side-rekkefølgen i en PDF fil eller mellom flere filer.
 
Spar tid ved å bruke batch konversionspaletter i UI eller skript fra kommandolinjen.Batch-konvertering. Spar tid ved å bruke batch konverterings-paletter i UI.
 
Enkel fremstilling av PDF filer fra ethvert Windows programPrint til PDF. Fremstill PDF filer enkelt fra hvilket som helst Windows-basert program.
 
Opprett passorbeskyttelse for PDF filene dineBeskytt dine PDF filer med passord. Du kan begrense hvem som kan se, redigere, kopiere eller tilføye kommentarer til ditt dokument.
 
Begrens tilgang, print, rediger og klipp utBestem tilgang. Kontroller hvilke brukere som kan lese, printe, redigere, kopiere eller kommenter dine PDF-filer.
 
Optimer med hensyn til kvalitet eller størrelse og inkluder utvalgte fonter Reduser filstørrelse. Hold dine PDF-filer små med våre komprimerings-alternativer. Optimer fil-størrelser for nettet eller printing, samtidig som du beholder et passende høyt nivå på kvalitet.
 
Arkiver PDF filene dine ved hjelp av PDF/A-1b ISO standardArkivering med PDF/A. Fremstill PDF/A-1b dokumenter som er fullt kompatible med ISO 19005-1 arkiverings-standarder.
 

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - med enerett