Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Converter - Tips & Tricks

Poniższe Tips & Tricks mają pomóc Ci w pełnym wykorzystaniu możliwości Solid Converter. Porady i triki udzielają pomocy w konkretnych kwestiach, zapewniają szkolenie w tematach odnoszących się do naszych produktów i pokazują szybsze i łatwiejsze sposoby wykonania zadania.

Cenimy spostrzeżenia o dowolnym Tips & Tricks, które odkryjesz podczas używania naszych produktów! Prosimy przesłać swoje pomysły na: .

Szczegółowe opcje dostosowania pliku wynikowego
Ustawienie szczegółowych właściwości dla pliku wynikowego, pozwala zaoszczędzić wiele czasu podczas wnoszenia poprawek i formatowania pliku Word.

Tworzenie formularzy
Dodawanie informacji do formularza pliku PDF.

Tworzenie nowego pliku PDF (v3)
Jak utworzyć nowe pliki PDF w programie Microsoft Word (wszystkie wersje) i innych programów (tylko przy użyciu wersji profesjonalnej).

Wskazówka dla Excela: Ustawianie obszaru wydruku
Jak określić obszar wydruku oraz dostosować ustawienia strony.

Pozyskiwanie tabel z pliku PDF do arkusza Excel
Jak pozyskiwać tabele z plików PDF i zapisywać je w arkuszach Microsoft® Excel.

Ponowne wykorzystywanie obrazów i wykresów
Jak pozyskać zarówno bitmapy jak i grafiki wektorowe z plików PDF, aby móc je ponownie wykorzystać w arkuszach Excel i innych programach.

Pozyskiwanie obróconego tekstu
Jak Solid Converter PDF automatycznie pozyskuje obrócony tekst..

Czy zapoznałeś się już z formatem PDF?
Format PDF jest uniwersalnym, elastycznym formatem mającym wszechstronne zastosowanie - dostosuj plik wynikowy do swoich potrzeb.

Wykorzystanie danych z pliku PDF w arkuszu Excel
Wykorzystaj Solid Converter® PDF aby wydobyć dane z pliku PDF i wykorzystać je ponownie w arkuszu Microsoft® Excel®.

Zaawansowane przetwarzanie tabel w Word
Przenieś tabele z pliku PDF do środowiska Word jako obiekty-tabele Word.

Co to jest format pliku PDF?
Zalety korzystania z dokumentów PDF.

Dlaczego powinienem skorzystać z formatu RTF (Rich Text Format)?
Zalety korzystania z formatu RTF podczas konwersji plików.

Narzędzia typu "Nie wiesz, co masz"
Czy potrzebuje pozyskać tekst z zeskanowanego dokumentu? Chcesz łatwo przeglądać obrazy bez konieczności uczenia się obsługi skomplikowanego programu graficznego?

5 najlepszych podpowiedzi dla udanej konwersji PDF
Pięć sposobów aby pogłębić Twoją wiedzę odnośnie PDF i zagwarantować sprawne konwertowanie plików PDF.

Solid Converter przegląd funkcji

Skanowanie dokumentów papierowych bezpośrednio do łatwych w edycji i formatowaniu plików Word.

Skanowanie do Word.

Skanuj papierowe dokumenty do odpowiednio sformatowanych, edytowalnych dokumentów Word używając Solid OCR.
 
Wybór konkretnej zawartości ze strony dokumentu w formacie PDF w celu konwersji do Word.Selektywne pozyskiwanie. Wybór konkretnej zawartości, która ma zostać bezpośrednio przekonwertowana z pliku PDF do dokumentu Word. Zachowanie układu strony, formatowania i stylów.
 
Konwersja plików PDF na łatwiejsze w edycji dokumenty Word.

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
 
Wysoka jakość konwersji gwarantuje oszczędność czasu zwykle straconego na formatowanie i poprawę przekonwertowanych plików.Jakość konwersji. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianiu przekonwertowanych plików Word.
 
Sprawna konwersja tabel z plików PDF na dokumenty Microsoft® ExcelKonwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu.
 
Konwersja wybranych tabel bądź obrazów z plików PDF, na tabele w Word i Excel lub pliki graficzne.Pozyskiwanie zawartości metodą WYSIWYG. Po prostu zaznacz wybrany tekst, tabelę lub obrazy w pliku PDF. Z łatwością utworzysz z nich tekst w Word, tabele w Excel lub pliki graficzne.
 
Po prostu przeciągnij i upuść aby utworzyć plik PDFTworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
 
Korzystaj z szablonów znaków wodnych, własnych znaków lub obrazówZnak wodny. Korzystaj z szablonów znaków wodnych, własnych znaków, tekstowych stempli, obrazów i nagłówków elektronicznych.
 
Obracaj, wydobywaj, zmieniaj kolejność, drukuj lub kasuj poszczególne stronyZmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.
 
Szablony przetwarzania wsadowego, które można uruchomić za pomocą skryptów z wiersza poleceń lub z graficznego interfejsu użytkownika programu, znacznie skracają czas pracy.Przetwarzanie wsadowe. Możesz zaoszczędzić czas korzystając z przetwarzania wsadowego, które można uruchomić za pomocą graficznego interfejsu użytkownika programu.
 
Twórz pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję drukuDrukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
 
Dodawaj hasło zabezpieczające do swoich plików PDFZabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.
 
Ograniczaj mozliwości użytkowników co do oglądania, druku, modyfikowania lub ekstrakcjiUstawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF.
 
Określaj cechy i rozmiar poszczególnych czcionek w dokumencieRedukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.
 
Archiwizuj swoje pliki PDF przy użyciu standardu ISO PDF/A-1bArchiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
 

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone