Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tilgjengelighet/508 kompatibilitet

Våre prinsipper om tilgjengelighet

Det er svært viktig for Solid Documents at standardene i Section 508 opprettholdes, og at vi dermed er en trygg og tillitsverdig leverandør av lett tilgjengelige og effektive løsninger for enhver bruker. Våre produkter fremstilles med hensikt til brukervennlighet, kvalitet og tilgjengelighet og skal levere høy kvalitet til alle kunder. Det følgende er bare noen eksempler på hvordan produktene våre samsvarer med standardene i Section 508:

  • Hvert produkt benytter et veldefinert fokus som alltid indikeres av valg, rammer eller alternativer.
  • Alle brukersnitt elementer inneholder tittel med forklaringstekst of verktøy tips.
  • Standard Windows® indikatorer brukes i hvert produkt.
  • Produktegenskapene har ingen innvirkning på andre brukersystemers egenskaper.

Section 508

I 1998 ble 'Rehablilitation Act' styrket gjennom Kongressens krav om at føderale organisasjoner må gjøre sin informasjonsteknologi tilgjengelig for brukere med nedsatte funksjonsevner. Under Section 508, må føderale organisasjoner tilby informasjon på lik linje til alle personer, uansett handikapp, med mindre dette presenterer en stor byrde for organisasjonen. Section 508 er spesielt gjeldende for elektroniske og informasjonstekniske produkter utviklet, vedlikeholdt, eller brukt av føderale institusjoner.

Klikk her for å lære mer om Section 508 og den amerikanske regjeringens standarder for tilgjengelighet.

Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT)

Klikk på et produkt nedenfor for å se dets VPAT. 'Voluntary Product Accessibility Template' (VPAT) er et standardisert dokument som viser kravene i Sectio 508. For hvert krav er en beskrivelse tilgjengelige for hvordan ethvert produkt samsvarer med dette kravet.

Merk: De følgende dokumentene er i PDF format, som kan leses med FREE Adobe® Acrobat® Reader® tilgjengelig på www.adobe.com.

 

Solid Converter® PDF

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - med enerett