Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Solid Framework Trouble Shooting

Installering av Solid Framework

Unzip downloaden

Etter nedlasting åpner du solidframework.zip til din ønskede plassering. Resultatet vil være en fil med navn SolidFramework.dll som du refererer i ditt prosjekt.

Trenger du Solid PDF Creator?

Innholdet i solidframework.zip er alt du trenger for å konvertering fra PDF til Word og modifisering av PDF. Hvis du ønsker å opprette PDF filer fra andre fil formater må du installere Solid PDF Creator. Du trenger ingen lisens for PDF oppretter printer drivere: de overtar lisensen fra Solid Framework lisensen automatisk.

Din lisens

For å bruke free funksjoner i Solid Framework, trenger du ikke gjøre noe.

For å bruke premier funksjoner iprøvemodus, må disse aktiveres med koden i prosjektet: 


SolidFramework.License.ActivateDeveloperLicense();

For å bruke hoved dunksjonene i Solid Framework, trenger du en lisens fra Solid Documents. Lisensinformasjonen blir normalt sendt over e-post fra . Importering av lisensen ser omtrent slik ut med XXXX som registreringskode:


// Solid Framework (Professional) license
License.Import(new StreamReader(@"C:\Users\Joe\Documents\Visual Studio 2010\Projects\FrameworkProject\license.xml"));

Making it Work

Correct Threading Model

Selv om Solid Framework ikke bruker COM for integrering med native code komponenter, bruker noen av native code komponentene slik som PDF til Word konvertereren COM for

Installering av Solid Framework

Unzip downloaden

Etter nedlasting åpner du solidframework.zip til din ønskede plassering. Resultatet vil være en fil med navn SolidFramework.dll som du refererer i ditt prosjekt.

Trenger du Solid PDF Creator?

Innholdet i solidframework.zip er alt du trenger for å konvertering fra PDF til Word og modifisering av PDF. Hvis du ønsker å opprette PDF filer fra andre fil formater må du installere Solid PDF Creator. Du trenger ingen lisens for PDF oppretter printer drivere: de overtar lisensen fra Solid Framework lisensen automatisk.

Din lisens

For å bruke free funksjoner i Solid Framework, trenger du ikke gjøre noe.

For å bruke premier funksjoner iprøvemodus, må disse aktiveres med koden i prosjektet: 


SolidFramework.License.ActivateDeveloperLicense();

For å bruke hoved dunksjonene i Solid Framework, trenger du en lisens fra Solid Documents. Lisensinformasjonen blir normalt sendt over e-post fra . Importering av lisensen ser omtrent slik ut med XXXX som registreringskode:


// Solid Framework (Professional) license
License.Import(new StreamReader(@"C:\Users\Joe\Documents\Visual Studio 2010\Projects\FrameworkProject\license.xml"));

Få det til å virke

Korrekt modell

Selv om Solid Framework ikke bruker COM doe integrering med native code komponenter, bruker noen slike komponenter slike som PDF til Word konverterer Com for integrering av 3. parts komponenter som Microsoft Word.

For at alt dette skal virke må du bruke STA modell. Enkleste måten er å bruke [STAThread] attributen på Main method av C# programmet ditt som vist her:


[STAThread]
static void Main(string[] args)
{

Hvis du ikke kan kontrollere threading modellen av din primære thread, er de likevel mulig å bruke deler av Solid Framework som krever single-threaded apartment threading modell ved å kjøre Solid Framework spesifikke kode i en annen thread. Slik oppretter du en STA thread:


Thread thread = new Thread(new ThreadStart(ThreadMethod));
thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
thread.Start();

Og hoved thread metoden vil se omtrent slik ut:


static void ThreadMethod()
{
  PdfToWordConverter converter = new PdfToWordConverter();
  converter.AddSourceFile("myPDFfile.pdf");
  converter.Convert();
  converter.Dispose();
}

Å finne Solid Framework

Solid Framework er designet for å kunne støtte simple "xcopy" installeringer. Ingen spesielle tillatelser. Ingen registreringskostnader. Du kan også kjøre flere forskjellige versjoner av Solid Framework med forskjellige generasjoner av ditt eget program.

Solid Framework vil dekomprimere native support dlls automatisk til nåværende non roaming bruker program data directory. Hver versjon av Solid Framework vil ha eget sub directory slik at forskjellige versjoner vil kunne støttes.

Copy Local burde være "true":

Copy Local

Å finne Office Primary Interop Assemblies

Når du kjører programmet ditt første gang, få du muligens et unntag lignende dette. Det skjer når Solid Framework prøver å bruke Office fra WordPrintProvider<T> klasse. Denne meldingen vises muligens første gan når du forsøker å spre til en produskjonsmaskin som ikke inkluderer Visual Studio.

Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Word'

Visual Studio bruker et eget set med primære interop grupperinger for Office. Dette kan føre til uventede problemer nå du bruker løsningen din i en maskinvare som ikke har Visual Studio installert.

Microsoft anbefaler to løsninger:

  • Full Office Installasjon: Installer primære interop grupperinger samtidig med Office
  • Redistribuerbar: Kjør Microsoft redistributable installatør etter installasjon av Office

Vennligst les dette for mere informasjon MSDN topic.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2021 Solid Documents Limited - med enerett