Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

  • Solid PDF Creator
  • Solid PDF/A Express
  • Solid PDF Tools

Fremstilling av PDF er så enkelt som printing!

Create Optimized, Secure PDF Files Instantly


Print til PDF. Fremstill PDF filer enkelt fra hvilket som helst Windows-basert program.
 
Arkivering med PDF/A. Fremstill PDF/A-1b dokumenter som er fullt kompatible med ISO 19005-1 arkiverings-standarder.
 
Bestem tilgang. Kontroller hvilke brukere som kan lese, printe, redigere, kopiere eller kommenter dine PDF-filer.
 
Reduser filstørrelse. Hold dine PDF-filer små med våre komprimerings-alternativer. Optimer fil-størrelser for nettet eller printing, samtidig som du beholder et passende høyt nivå på kvalitet.
 
Beskytt dine PDF filer med passord. Du kan begrense hvem som kan se, redigere, kopiere eller tilføye kommentarer til ditt dokument.
 

 


Sidekart
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett