Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 
PDF/A - Lag , Valider , Konverter
Opprett

  • Solid PDF Tools
  • Solid PDF Creator Plus
  • Solid PDF Creator


Solid PDF Tools
USD 149,95

Prøveversjon for nedlasting

Lær mere om Solid PDF Tools egenskaper

Skann eller opprett gjennomsøkbare, arkiverbare PDF filer

Skann, fremstill eller konverter. Gunstig opprettelse av søkbare, arkiverbare PDF/A kompatible dokumenter.


Konvertering fra PDF til Word. Konverter dine PDF filer til Word dokumenter for enkel redigering.
 
PDF til PDF/A. Konverter eksisterende ordinære PDF filer til fullstendig gjennomsøkbare ISO 19005-1 kompatible og arkiverbare dokumenter.
 
Arkivering med PDF/A. Fremstill PDF/A-1b dokumenter som er fullt kompatible med ISO 19005-1 arkiverings-standarder.
 
Skann til PDF. Skann papir dokumenter til arkiverbare PDF/A-1b dokumenter. Takket være OCR textlayer er disse dokumentene gjennomsøkbare.
 
PDF fremstilling. Enkelt drag & drop. Opprett PDF filer av dine dokumenter. WYSIWYG brukeroverflate.
 

 


Sidekart
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett